ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Κ. Αγοραστός: “Είμαστε η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης…”

Κ. Αγοραστός: Άλλα 89 εκατομμύρια για τη διαχείριση απορριμμάτων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας «Είμαστε η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό…