Η ανακύκλωση, νέα οικονομική δραστηριότητα

του Αθαν. Θεοδωράκη, πολιτικού επιστήμονα

ανακυκλωση

Η αναζήτηση νέων πόρων για την βιώσιμη ανάπτυξη έγινε επιτακτική ανάγκη για όλους. Κράτος, ΟΤΑ, κοινωνικοί επιχειρηματικοί φορείς αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις επιχειρούν νέες προσεγγίσεις και πειραματίζονται πάνω σε νέους τρόπους προσέγγισης του θέματος. Εγινε πλέον αποδεκτό ότι τα σκουπίδια, τα στερεά απόβλητα και γενικά τα υπόλοιπα της πρώτης χρήσης (οικιακής, αγροτικής, βιοτεχνικής) δεν είναι για πέταμα ή για θάψιμο. Μπορούν να αξιοποιηθούν με πολλούς τρόπους και συγκεκριμένα:
-Να γίνουν βιομάζα για παραγωγή ενέργειας
-Να γίνουν λίπασμα για γεωργική χρήση
-Να γίνουν πρώτη ύλη για κατασκευή νέων προϊόντων
Αυτό σημαίνει, βοηθούσης και της τεχνολογικής εξέλιξης, ότι όλα μπαίνουν στην άκρη για πολλαπλή αξιοποποίηση, ατομική και κοινωνική: υφάσματα και παπούτσια, τρόφιμα, κλαδέματα, οικιακά οργανικά απόβλητα, κοκ. Χρειάζεται πρόγραμμ, με στόχους και μέσα. Μετά το πρώτο διάστημα οι δραστηριότητες αυτές αποδίδουν οικονομικά, δημιουργούν θέσεις εργασίας, βελτιώνουν το περιβάλλον, εμπεδώνουν νέες συμπεριφορές μεγάλων και μικρών και γενικά υποβοηθούν την βιώσιμη ανάπτυξη.
Είναι γι αυτό απαραίτητο στην αρχή, το κράτος και οι Δήμοι να πάρουν πρωτοβουλίες αξιοποιώντας τους υφιστάμενους πόρους, ώστε στη συνέχεια να δημιουργηθεί ατομική και κοινωνική δράση, να αποκτηθεί εμπειρία και να πολλαπλασιαστεί το όφελος. Χρειάζεται σχεδιασμός, αλλά και κίνητρα. Τόλμη και επιμονή. Ενημέρωση των πολιτών και εκπαίδευση των ασχολουμένων. Οι δράσεις σε τοπικό επίπεδο έχουν το πλεονέκτημα της άμεσης ανταπόκρισης εκ μέρους των πολιτών, της άμεσης αντίδρασης, της άμεσης οφέλειας.
Η κοινωνική οικονομία πρωτοστατεί σήμερα σε πολλούς τομείς και η πολυεπίπεδη συνεργασία και αλληλεγγύη αποτελεί την μόνη σίγουρη μέθοδο για να βγούμε από το αδιέξοδο του ισχύοντος οικονομικού μοντέλου. Η ανακύκλωση είναι μια νέα οικονομική δραστηριότητα με μεγάλες προοπτικές. Πολίτες, σχολεία, Δήμοι, σύλλογοι, όλοι μπορούν να βοηθήσουν, όλοι μπορούν να ωφεληθούν.

Add Comment