ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 8 ημέρες στο Νομό Λάρισας

Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10) Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου…