Πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή 14/ 10/ 2012 στην Αθήνα η πρώτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Γραμματείας της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) με την παρουσία εκπροσώπων φορέων από όλη την Ελλάδα, που συμμετέχουν στη σύσταση του πρωτοποριακού αυτού εθελοντικού οργάνου.

Ο κυριότερος σκοπός ίδρυσης της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας είναι η ανάδειξη ζητημάτων διαφάνειας και ορθολογικής διαχείρισης εθνικών και κοινοτικών πόρων. Είναι αναμφισβήτητο ότι κατά τη διάρκεια των μέχρι σήμερα πολλαπλών δράσεων των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών έχουν εντοπισθεί και δημοσιοποιηθεί θέματα κακοδιοίκησης, διαφθοράς, πολυνομίας, κακοδιαχείρισης πόρων, κ.ά. Γι΄ αυτό , η νεοσυσταθείσα ΠΕΣΚΟ, ως Πανελλήνιο όργανο, έχει τη δυνατότητα να συλλέξει σε κεντρικό, πλέον, επίπεδο στοιχεία, να ερευνήσει και τεκμηριώσει με μεγαλύτερη ευχέρεια και περισσότερα μέσα, υπάρχουσες καταγγελίες, εξασφαλίζοντας έτσι την ευρύτερη ανάδειξη αυτών και βέβαια με δυνατότητα ουσιαστικότερης και αποτελεσματικότερης παρέμβασης, σε θέματα διαφάνειας και ορθολογικής διαχείρισης εθνικών και κοινοτικών πόρων.
[wpg_thumb]
Μεταξύ των άλλων θεμάτων συζητήθηκαν η οργάνωση και δράση της Π.Ε.Σ.Κ.Ο για το αμέσως προσεχές διάστημα ,δεδομένου ότι η ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας υστερεί σημαντικά στο Ελλαδικό χώρο ,ενώ το ποσοστό της Κοινωνικής Οικονομίας στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ανέρχεται στο 10% της επιχειρηματικής δράσης

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι ένα από τα ιδρυτικά Μέλη της Πανελλήνιας αυτής Σύμπραξης , στην οποία συμμετέχουν φορείς και Δίκτυα από όλη την Ελλάδα ,εκπροσωπώντας εκατοντάδες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ,αλλάζοντας τα δεδομένα στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων .

Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» -Για τον Άνθρωπο,την αειφόρο ανάπτυξη και τον Πολιτισμό
Το Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση και εκπροσωπεί ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) Συλλόγους Ελασσονιτών από την επαρχία Ελασσόνας ,από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο .Στα άμεσα ενδιαφέροντα του είναι θέματα Πολιτισμού,Περιβάλλοντος ,Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Οικονομία ς. Υλοποιεί Συνέδρια,Ημερίδες ,Σεμινάρια ,πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα ,τηλεοπτικές εκπομπές ,συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση, συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα ,Πανεπιστήμια, Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων αι των Τεχνών και υλοποιεί Συλλογικές δράσεις με τους Συλλόγους-Μέλη του για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του . Είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και θεωρείται ως Πρότυπο Καλής Πρακτικής .