«Οι προσλήψεις και των προστατευόμενων του Ν. 2643/98 προσώπων ειδικών κατηγοριών υπόκεινται στον περιορισμό του ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις)», απαντά ο υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιώργος Ντόλιος, σε αναφορά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Έκτορα Νασιώκα.
Ο Λαρισαίος βουλευτής στην αναφορά του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τρία έτη μετά την προκήρυξη του έτους 2008 του Ν. 2643/98 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες με την ανάρτηση των πινάκων τοποθέτησης των επιτυχόντων. Όπως ορίζει ο νόμος, οι επιτυχόντες μετά την παραλαβή της απόφασης για την τοποθέτησή τους και σε διάστημα ενός μηνός, πρέπει να παρουσιαστούν στην υπηρεσία του δημοσίου φορέα τοποθέτησής τους, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.
Σύμφωνα, όμως, με καταγγελίες επιτυχόντων, οι υπεύθυνοι προσωπικού αυτών των υπηρεσιών αρνούνται να παραλάβουν την απόφαση τοποθέτησής τους, επικαλούμενοι την τήρηση της αναλογίας 1/5 που θέτει η εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. ΔΙΙΙΠ/Φ/2.9/31-3/ οικ.80/3-1-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα “Προγραμματισμός Προσλήψεων του έτους 2011 στο δημόσιο τομέα”.»
Καταλήγοντας στην αναφορά του, ο κ. Νασιώκας επεσήμανε ακόμη, ότι «οι προστατευόμενοι του Ν. 2643/98, είτε είναι άτομα με αναπηρία (άμεση προστασία), είτε είναι συγγενείς α΄ βαθμού ατόμων με βαριές αναπηρίες (έμμεση προστασία), ανέμεναν τρία έτη την στιγμή της τοποθέτησής τους, ενώ σε αυτό το χρονικό διάστημα προστίθεται και η πολυετής αναμονή της έκδοσης της προκήρυξης του 2008, αφού, όπως είναι γνωστό, η έκδοση των προκηρύξεων δεν γίνεται κάθε χρόνο όπως ορίζει ο νόμος» και ζητούσε από τους αρμόδιους υπουργούς, «να διευθετηθεί το εν λόγω ζήτημα και να τοποθετηθούν οι επιτυχόντες, που έχουν λάβει την απόφαση τοποθέτησής τους, στις θέσεις εργασίας τους άμεσα και χωρίς να εμπίπτουν στον περιορισμό του μέτρου, μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις».
Ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιος στην απάντησή του αναφέρει: «Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου σε δημόσιους φορείς, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στο σύνολο των φορέων. Σύμφωνα δε με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες και τα κριτήρια κατανομής προσωπικού έτους 2011, μεταξύ των προτεραιοτήτων, που θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται σε δημόσιους φορείς, περιλαμβάνονται και οι διοριστέοι βάσει ειδικών διατάξεων.»

Θέματα #ΑΜΕΑ #βουλευτής #Λάρισα #Νασιώκας