Ενστάσεις Πουλάκη για το καλάθι των θεσσαλικών προϊόντων

Τοποθέτηση του επικεφαλής της “ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και της ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ”, Κ. Πουλάκη, στο Π.Σ. για το καλάθι της Θεσσαλίας

Τα χρονίζοντα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής, τα οποία “δεν λύνονται με επικοινωνιακές και χωρίς συγκεκριμένη στόχευση πρωτοβουλίες” έθιξε στη σημερινή (σ.σ. χθεσινή) συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, ο επικεφαλής της “Θεσσαλίας της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας”, Κ. Πουλάκης, με θέμα το θεσσαλικό καλάθι αγροτικών προϊόντων.
Ο κ. Πουλάκης σημείωσε ότι “ο Θεσσαλικός κάμπος είναι, και πρέπει να παραμείνει, μία από τις σημαντικότερες γεωργικές περιοχές της χώρας, στις οποίες υπάρχουν προϋποθέσεις άσκησης αποτελεσματικής γεωργίας. Η αειφόρος διαχείριση του φυσικού αυτού πόρου, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα όχι μόνο περιφερειακής αλλά και εθνικής σημασίας”, ενώ έθεσε ως στόχους την προστασία των φυσικών πόρων της βιοποικιλότητας και της γης υψηλής παραγωγικότητας, την εναντίωση στην εκμετάλλευση του λιγνίτη της Ελασσόνας και σε κάθε περιβαλλοντικά επιβαρυντική δραστηριότητα, την  ανάδειξη των ντόπιων ποικιλιών και των τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, την αξιοποίηση του διαθέσιμου υδατικού δυναμικού χωρίς φαραωνικά έργα τύπου Αχελώου, την αρμονική σύνδεση φυτικής και ζωικής παραγωγής, αλιείας, δασοπονίας και μελισσοκομίας, τη σύνδεση της αγροτικής ανάπτυξης με την ήπια τουριστική ανάπτυξη, την αποτελεσματικότερη συνεργασία των παραγωγών και των καταναλωτών κ.ά.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Πουλάκης, “θα πρέπει να ανατρέψουμε το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης, με την ερήμωση της περιφέρειας και το πρότυπο της εντατικής γεωργίας, και να σχεδιάσουμε την ανασυγκρότηση της υπαίθρου”, γεγονός που – όπως είπε – προϋποθέτει “να ανατρέψουμε τις πολιτικές που μας έφεραν στην σημερινή κρίση ως συνέπεια των κυρίαρχων νεοφιλελεύθερων πολιτικών επιλογών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία επιτείνεται εξαιτίας του μνημονίου και των πολιτικών ακραίας λιτότητας και ύφεσης που επέβαλαν στην ελληνική κοινωνία όλες οι κυβερνήσεις μετά την μεταπολίτευση”.
Ως εναλλακτική λύση, ο κ. Πουλάκης πρότεινε “μια μορφή γεωργίας πιο ήπια, που σέβεται το περιβάλλον, τον παραγωγό και τον καταναλωτή, χωρίς να θυσιάζει τη διατροφική επάρκεια, που θα εξασφαλίζει απασχόληση και ικανοποιητικό εισόδημα στην οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση και θα προωθεί την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και άλλων συλλογικών μορφών αγροτικής δραστηριότητας”, την οποία εξειδίκευσε σε τρεις στόχους : Πρώτον, αναδιάρθρωση της παραγωγής, στα πλαίσια ενός εθνικού σχεδιασμού με περιφερειακό και τοπικό προγραμματισμό, στην κατεύθυνση της σταδιακής μείωσης της αναλογίας φυτικής προς ζωική παραγωγή, προς όφελος της ζωικής, της ανάπτυξης της αλιείας με άμεσα μέτρα που θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα αναγέννησης των ιχθυοαποθεμάτων και την προστασία των παραγωγικών οικότοπων και της ανάπτυξης της μελισσοκομίας και της δασοπονίας. Δεύτερον, παύση της άλωσης του γενετικού υλικού από τις πολυεθνικές, πλήρης απαγόρευση της χρήσης μεταλλαγμένων σε όλα τα στάδια της παραγωγής και διασφάλιση του δικαιώματος αναπαραγωγής σπόρων από τους αγρότες για την προώθηση ντόπιων ποικιλιών σπόρων και φυλών ζώων. Και τρίτον, ανάπτυξη των υποδομών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων.
Κλείνοντας, ο κ. Πουλάκης τόνισε ότι θεωρεί απαραίτητη τη λήψη πρωτοβουλιών από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής, την προστασία των ντόπιων ποικιλιών, την ολοκληρωμένη μελέτη για νέες καλλιέργειες, την προβολή και αξιοποίηση των αρωματικών φυτών που υπάρχουν στην Θεσσαλία, την ενημέρωση των αγροτών και των καταναλωτών, τη σύνδεση της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό μέσω της κατοχύρωσης και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του “καλαθιού” των τοπικών προϊόντων, ενώ υπογράμμισε ότι “όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης, να διεκδικήσει η Περιφέρεια δημόσιες επενδύσεις, που θα λειτουργήσουν ως “ατμομηχανή”, για να κινηθεί το τρένο της ανάπτυξης για την αγροτική οικονομία”.

Add Comment