∆ιαβεβαιώσεις έδωσε σε εκπροσώπους συλλόγων γονέων η υφυπουργός Παιδείας

Εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων των σχολείων της Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπ/σης του πρώην δήμου Σαρανταπόρου, συνοδευόµενοι από τον κ. Γ . Πασχόπουλο δήµαρχο Έλασσόνας και τον δηµοτικό σύµβουλο Α. Κλεισιάρη (πρώην δήμαρχο Σαρανταπόρου), συναντήθηκαν , µε την υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου σχετικά µε το θέµα των καταργήσεων – συγχωνεύσεων των σχολείων.

Έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι η περίπτωση των σχολείων τους θα επανεξεταστεί και ενδέχεται να είναι µια από τις 20 περιπτώσεις πανελλαδικά που θα εξαιρεθούν (επειδή πληροί όλες τις προϋποθέσεις), µε τροποποιητική απόφαση.

Στη συνάντηση κατέστη σαφές πως η µόνη θετική εισήγηση για την κατάργηση του Γυµνασίου Λυκουδίου και τις εκεί συγχωνεύσεις των δηµοτικών σχολείων της περιοχής, ήταν η απόφαση από την Ένωση συλλόγων γονέων του πρώην ∆ήµου Ελασσόνας, κάτι που έχει καταγγελθεί επανειληµµένα. Εξάλλου σε συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι των συλλόγων µε µέλη του ∆.Σ. της Ένωσης συλλόγων γονέων του πρώην δήµου Ελασσόνας, επεσήµαναν ότι θα κινηθούν δικαστικά και κατά των φυσικών προσώπων που εµπλέκονται στην αποστολή στο ΥΠ∆ΒΜΘ της εν λόγω απόφασης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε εξώδικο που έστειλαν στο ΥΠ∆ΒΜΘ την 21.04.2011, οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων των σχολείων που καταργούνται ή συγχωνεύονται τονίζουν ότι προτίθενται να λάβουν όλα τα ενδεικνυόµενα από το νόµο µέτρα κατά της απόφασης κατάργησης και συγχώνευσης των σχολείων και να διεκδικήσουν το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµά τους στην παιδεία, στον τόπο που ζουν , εργάζονται και µεγαλώνουν τα παιδιά τους.

Τέλος ξεκαθαρίζουν ότι επέλεξαν να περιµένουνε όλη την εβδοµάδα µήπως κατατεθεί η τροποποιητική απόφαση. Σε αντίθετη περίπτωση, την Παρασκευή, η δικηγόρος τους έχει εντολή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης της υπουργικής απόφασης στο Συµβούλιο της Επικρατείας.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ 24/5/2011

Θέματα #Κλεισιάρης #Πασχόπουλος #Σαραντάπορο #συγχωνεύσεις #σχολεία