Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο Μικρό Ελευθεροχώρι – όρια Ν. Πιερίας
Κώστας Αγοραστός: Έργα ουσίας για την Ελασσόνα

Σε ασφαλτόστρωση και συντήρηση του τμήματος της εθνικής οδού Μικρό Ελευθεροχώρι – όρια Ν. Πιερίας προχωρά το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος Εθνικής Οδού (13): Μικρό Ελευθεροχώρι – όρια Ν. Πιερίας (Δ. Ελασσόνας) από θεομηνία», προϋπολογισμού 244.500 ευρώ. Το έργο υλοποιείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας προγραμματίζουμε και υλοποιούμε έργα χρήσιμα, έργα ουσίας για τους πολίτες της Θεσσαλίας. Παρά την ελλιπή χρηματοδότηση του κράτους προς τις Περιφέρειες, εμείς συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε άμεσα αποκαθιστώντας στοχευμένα τμήματα του οδικού δικτύου ευθύνης μας, όπου υπάρχει ανάγκη. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει ένα τεράστιο οδικό δίκτυο 5000 χλμ. του οποίου η συντήρηση περιήλθε στην Περιφέρεια, χωρίς όμως το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει και τους αντίστοιχους πόρους. καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την οδική ασφάλεια και να διευκολύνουμε την επικοινωνία των ανθρωπίνων κοινοτήτων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης των βλαβών τμήματος της εθνικής οδού (13): Μικρό Ελευθεροχώρι – όρια Ν. Πιερίας (Δ. Ελασσόνας), λόγω θεομηνίας (χιονοπτώσεις- παγετός), που έπληξε την περιοχή του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας κατά την περίοδο 5-17 Ιανουαρίου 2017, με αποτέλεσμα να φθαρούν μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου.Οι εργασίες διακρίνονται:
1. σε εργασίες καθαρισμού – διαμόρφωσης τάφρου ερείσματος,
2. συντήρησης της υποδομής και των τεχνικών της οδού, σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές και απαιτείται άμεση παρέμβαση,
3. αποκατάσταση των ασφαλτικών στρώσεων που υπέστησαν βλάβη,
4. σήμανση και ασφάλιση των επικίνδυνων θέσεων.
Οι εργασίες βρίσκονται διάσπαρτες σε τμήματα της εθνικής οδού (13): Μικρό Ελευθεροχώρι – όρια Ν. Πιερίας (Δ. Ελασσόνας), της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, του οποίου η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην οικεία Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
Οι ανωτέρω επεμβάσεις θα γίνουν σε θέσεις για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή και εντοπισμός βλαβών μετά τη θεομηνία από τις 5-1-2017 έως τις 17-01-2017 και την με αρ.πρ. 83/20-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (από χιονοπτώσεις – παγετό) του Δήμου ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ στο σύνολό του (ΑΔΑ: Ψ9ΤΕ7ΛΡ-ΤΞ7).
Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι (8) οκτώ μήνες. Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των υποδείξεων της υπηρεσίας.
Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η άρση της επικινδυνότητας τμημάτων της εθνικής οδού (13): Μικρό Ελευθεροχώρι – όρια Ν. Πιερίας (Δ. Ελασσόνας), της οποίας η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και κατ’ επέκταση η αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης του πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή έτσι ώστε να διεξάγεται ομαλώς και με ασφάλεια η κυκλοφορία προσώπων-εμπορευμάτων και οχημάτων.

Θέματα #ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ #Δ.Ε. Ολύμπου #Μικρό Ελευθεροχώρι #ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ #Περιφέρεια Θεσσαλίας #συντηρήσεις