Ξεκίνησε στις 1/8/2018 και θα διαρκέσει μέχρι και την 20/8/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 31
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 5
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ -BOBCAT 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 7
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6

Θέματα #αιτήσεις #Δήμος Ελασσόνας #Ελασσόνα #Κοινωφελής εργασία #ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ #ΟΑΕΔ