Επίσκεψη του βουλευτή Ν. Παπαδόπουλου στο Συνεταιρισμό Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣΓΗ

Το Συνεταιρισμό Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣΓΗ» επισκέφθηκε χθες ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας κ.Νίκος Παπαδόπουλος όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο κ. Παναγιώτη Καλφούντζο, τον αντιπρόεδρο κ. Βαγγέλη Παναγιώτου και μέλη του συνεταιρισμού.
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τον βουλευτή για την δραστηριότητα και την πορεία του συνεταιρισμού καθώς και για φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τους παραγωγούς. Ο κ.Καλφούντζος αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη σύστασης ομάδας εργασίας από το ΥΠΑΑΤ με αποκλειστικό σκοπό την στήριξη των συνεταιρισμών με αποφάσεις στρατηγικού σχεδιασμού και την ιεράρχηση των θεμάτων του αγροτικού κόσμου. Επιπλέον, πρότεινε την δημιουργία ζωνών καλλιέργειας στην Θεσσαλία με στροφή σε δυναμικές καλλιέργειες όπως τα κηπευτικά,έτσι ώστε οι αγρότες να βγουν από το αδιέξοδο της μονοκαλλιέργειας, ενώ τόνισε την θετική συμβολή του Μέτρου 9 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 που αφορά στην Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών και του νομοσχεδίου για τις ενεργειακές κοινότητες, το οποίο επιτρέπει τη μετάβαση σε αποκεντρωμένες λύσεις παραγωγής και χρήσης ενέργειας που θα βασίζονται στην τοπική συμμετοχή και πρωτοβουλία.
Ο κ.Παπαδόπουλος από την πλευρά του υπογράμμισε το γεγονός ότι δεν μπορούν να επιτευχθούν όλα αυτά από τη μια στιγμή στην άλλη ενώ ανέφερε ότι μετά την δρομολογημένη έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, είναι αναγκαία η περαιτέρω στήριξη των συνεταιρισμών με φορολογικά κίνητρα ώστε να παροτρύνεται η διάθεση τουλάχιστον του 80% της παραγωγής στα συνεργατικά σχήματα και να αποθαρρύνεται το φαινόμενο της διάθεσης μεγάλου όγκου της παραγωγής εκτός συνεταιριστικών σχημάτων προκειμένου να αποφεύγεται η φορολόγησή της. Επιπλέον, αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ ο οποίος πρέπει να μείνει τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα ούτως ώστε οι γεωργοί να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις διάφορες κλιματικές προκλήσεις.
Τέλος, κοινή πεποίθηση όλων ήταν ότι οι παραγωγοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως η ένταξη τους σε συνεταιριστικά σχήματα τα οποία στηρίζονται σε υγιείς βάσεις,μακριά από λογικές του παρελθόντος και με συλλογική δουλειά, αποτελεί μονόδρομο.

Add Comment