Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας (ΑΕΝΟΛ ΑΕ) ενημερώνει ότι τα γραφεία του παραρτήματός της στη Λάρισα μεταφέρθηκαν και βρίσκονται πλέον σε νέα διεύθυνση:
Πανός 13, ΤΚ 41221, Λάρισα
τηλ. 2410-284696 & 2410-284824
email: anel@otenet.gr