Συζήτηση για το σχέδιο “Κλεισθένης” που αφορά μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Μαΐου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, με τη δημοτική παράταξη του Δημάρχου Ελασσόνας Ν. Ευαγγέλου να τάσσεται εναντίον του σχεδίου, ενώ οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης εκφράστηκαν κατά κύριο λόγο υπέρ της απλής αναλογικής που προβλέπεται ως νέο εκλογικό σύστημα στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας.

“Όμηρος” των δημοτικών συμβούλων και οργανωμένων συμφερόντων θα είναι ο εκλεγμένος δήμαρχος, τόνισε ο κ. Ευαγγέλου στην τοποθέτησή του για την απλή αναλογική. Και συνέχισε “Ζητάμε παράταση δύο μηνών για να διασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα των δήμων”.

Θετικός στην υιοθέτηση της απλής αναλογικής δήλωσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δ.Σ. Γ. Πασχόπουλος, ο οποίος τόνισε στην τοποθέτησή του ότι “Ως παράταξη κάναμε πράξη την επιδίωξη της απλής αναλογικής, τη σύνθεση των απόψεων”. “Το σχέδιο χρειάζεται βελτιώσεις, κυρίως στο ζήτημα των πόρων της αυτοδιοίκησης που έχουν συρρικνωθεί. Συμφωνούμε με το αίτημα να δοθεί περισσότερος χρόνος διαβούλευσης.”

Ο επικεφαλής της παράταξης “Δύναμη Ανατροπής” Δημ. Γκουνός δήλωσε ότι συµφωνεί µε τη θέσπιση της απλής αναλογικής στις εκλογές της αυτοδιοίκησης διότι θα δώσει την ευκαιρία ωρίµανσης απέναντι στις ευθύνες.

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση, ο επικεφαλής Δημ. Αβρανάς τάχθηκε κατά του σχεδίου νόμου, το οποίο, όπως είπε, περιέχει αντιδραστικές διατάξεις και νέα φορολογικά βάρη, αλλά συμφωνεί με την καθιέρωση της απλής αναλογικής για τους λόγους που έχουν εκφραστεί από την παράταξή του διαχρονικά.

Σημεία της τοποθέτησης Ν. Ευαγγέλου
Το εν λόγω νοµοσχέδιο χαρακτηρίζεται από µια µεγάλη τοµή στη λειτουργία του θεσµού, η οποία έχει να κάνει µε την
αλλαγή του εκλογικού συστήµατος και την υιοθέτηση της απλής αναλογικής. Ή για να είµαι πιο ακριβής, µε την καθιέρωση «κάτι σαν απλή αναλογική», αφού ο δεύτερος γύρος εκλογών, ανάµεσα στους δυο πρώτους πλειοψηφήσαντες επικεφαλής συνδυασµών, δεν αφορά «απλή αναλογική».
Αν η κυβέρνηση ήθελε όντως ένα σύστηµα απλής και άδολης αναλογικής, τότε αυτό θα ελάµβανε υπόψιν την έκφραση των πολιτών, τον πρώτο γύρο των εκλογών, και το αποτέλεσµα αυτό θα διαµόρφωνε τις συνθήκες συνεργασίας και συνεννόησης.
Τώρα, το µόνο που επιτυγχάνεται, µε την υιοθέτηση των όσων προτείνει η κυβέρνηση, είναι ένας εκλεγµένος δήµαρχος, ο οποίος δεν θα διαθέτει την απαιτούµενη πλειοψηφία στο ∆Σ για να µπορεί να κυβερνήσει, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσµα την «οµηρία» του από δηµοτικούς συµβούλους ή οργανωµένα συµφέροντα.
Αυτό που ζητάµε όλοι οι αυτοδιοικητικοί της χώρας, ανεξαρτήτως των πολιτικών ή ιδεολογικών µας προτιµήσεων, είναι, αφενός µια παράταση δυο µηνών στη συζήτηση του εν λόγω νοµοσχεδίου, ανάµεσα στην κυβέρνηση και στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιπλέον, την διαµόρφωση, εκ µέρους της κυβέρνησης, εκείνου του πλαισίου, που θα θέτει, χωρίς αµφισβήτηση, τους όρους
κυβερνησιµότητας των δήµων.
Επιπλέον, δεν γίνεται να επιχειρείται, τη δεδοµένη χρονική στιγµή, µια αύξηση της φορολογίας των δηµοτών, µέσω της ένταξης της χρηµατοδότησης της υπηρεσίας Πρασίνου στα ανταποδοτικά.
∆εν χρειάζεται κανένα εκλογικό σύστηµα για να υποχρεώσει τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης να καθίσουν και να συζητήσουν σοβαρά για την επόµενη µέρα, επιδιώκοντας συνθέσεις και συνεργασίες. Όμως, η κυβέρνηση είναι υποχρεωµένη να δηµιουργήσει ξεκάθαρους όρους κυβερνησιµότητας για να αποφευχθεί η κατάρρευση κάθε δηµοτικής λειτουργίας.

Σημεία της τοποθέτησης Γ. Πασχόπουλου
Με το νέο σχέδιο νόµου το τοπίο αλλάζει και πάλι. Το εκλογικό σύστηµα έχει αναχθεί και είναι εκ των πραγµάτων κεντρικό ζήτηµα. Εµείς ως δηµοτική παράταξη κάναµε πράξη το επιδιωκόµενο µε την απλή αναλογική, δηλαδή τη σύνθεση των απόψεων. Από αυτή την άποψη είµαστε θετικοί στο ενδεχόµενο καθιέρωσής της. Υπάρχει φανερή διαµάχη ανάµεσα στο αρµόδιο Υπουργείο και στα όργανα της Αυτοδιοίκησης (ΚΕ∆Ε και Ένωση Περιφερειών) και οι βελτιώσεις που χρειάζονται είναι πολλές. Το σηµαντικότερο πρόβληµα όµως που πρέπει να αντιµετωπιστεί είναι αυτό των θεσµοθετηµένων πόρων της Αυτοδιοίκησης (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κλπ) οι οποίοι έχουν συρρικνωθεί όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να αποκατασταθούν, πράγµα καθόλου βέβαιο. Σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση βλέπουµε στο σχέδιο νόµου νέους φόρους όπως π.χ. για το πράσινο. Εµείς συµφωνούµε µε το αίτηµα να δοθεί περισσότερος χρόνος διαβούλευσης και περαιτέρω επεξεργασίας όπως συµφωνούµε και µε την καθιέρωση του νέου εκλογικού συστήµατος.

Σημεία της τοποθέτησης Δ. Αβρανά
µε το νέο σχέδιο νόµου αρχίζει νέος κύκλος αναδιάρθρωσης της Αυτοδιοίκησης. Η χρονική περίοδος που επιλέγεται δεν είναι τυχαία. Η επερχόµενη «ανάπτυξη» θα πατάει πάνω στα συντρίµµια της κρίσης και µε αυτή την έννοια η µεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου εξειδικεύει τις αντιλαϊκές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό). Υπάρχουν πολλές αντιδραστικές διατάξεις και νέα φορολογικά βάρη (όπως είναι η κατηγοριοποίηση των ∆ήµων και των πόρων) που υπηρετούν το στόχο της εµπέδωσης της ανταποδοτικότητας και της επιχειρηµατικότητας. Μέσω του εκλογικού συστήµατος, το οποίο εν προκειµένω λειτουργεί αποπροσανατολιστικά, επιδιώκεται η µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και νοµίζω ότι οι δηµοτικές παρατάξεις θα συµµορφωθούν. Εµείς συµφωνούµε µε την καθιέρωση της απλής αναλογικής για εντελώς διαφορετικούς λόγους που είναι ευρέως γνωστοί. Κατά τα λοιπά έχουµε την πρότασή µας για τα ζητήµατα της αυτοδιοίκησης µε κεντρικούς άξονες την αντίσταση στη µεταφορά αρµοδιοτήτων του κράτους στους ∆ήµους, δηλαδή του αντίστοιχου κόστους της πλάτες των δηµοτών, την κατάργηση της επιχειρηµατικής δράσης και της ανταπόδοσης, την απόδοση, αντίθετα, όλων των θεσµοθετηµένων πόρων στους ∆ήµους, την αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, την πολυεπίπεδη υλοποίηση υποδοµών δηµόσιας προστασίας και κοινωνικής πολιτικής κλπ.