Απάντηση σε χθεσινό δημοσίευμα της Λευκής Πόλης απέστειλε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ Αν. Σερετίδης. Δημοσιεύουμε την απάντηση όπως ακριβώς μας εστάλη:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Ο λαϊκισμός στον οποίο επιδίδονται το τελευταίο διάστημα συγκεκριμένοι σύμβουλοι
της αντιπολίτευσης δεν έχει κανένα όριο πλέον. Το τελευταίο τους κατόρθωμα είναι
να παρουσιάζουν ένα υπηρεσικαό ταξίδι, ως κάτι το τόσο σκανδαλώδες!

Γνωριζοντας πως τα ποσά που εγγράφονται ως σχετικές δαπάνες είναι απλά
προϋπολογισθέντα, και το κόστος, τελικά. είναι πολύ μικρότερο, δεν μπαίνουν στη
διαδικασία να το διευκρινήσουν, μα το χρησιμοποιούν ως δεδομένο για να
δημιουργήσουν εντυπώσεις. Ο ορισμός του λαϊκισμού και της φτηνής προπαγάνδας.

Γνωρίζοντας πως στο συγκεκριμένο ταξίδι θα συμμετάσχουν δήμαρχοι από ολόκληρη
την χώρα, το παραβλέπουν, μα χρησιμοποιούν την αποστολή αυτή, ως εργαλείο
εντυοώσεων. Ο ορισμός του λαϊκισμού και της φτηνής προπαγάνδας.

Γνωρίζοντας πως η ΔΕΥΑΕΛ είναι μια επιχείρηση που δεν έχει κανένα οικονομικό
πρόβλημα, παρά μόνο τους λογαριασμούς της δεσμευμένους, από οφειλές
προηγουμένων χρόνων, σε συγκεκριμένους εργολάβους, τους οποίους μάλιστα τώρα,
οι ίδιοι αυτοί σύμβουλοι υπερασπίζονται στα δικαστήρια, απέναντι στο συμφέρον του
ίδιου του Δήμου, παραποιούν την πραγματικότητα. Ο ορισμός του λαϊκισμού και της
φτηνής προπαγάνδας.

Οι πολίτες έχουν αρχίσει όμως πλέον και αντιλαμβάνονται. Σε λίγο καιρό θα έχουν
αντιληφθεί τα πάντα…

Θέματα #απάντηση #ΔΕΥΑΕΛ #ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ