Μπορεί η Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ελασσόνας να παρουσιάζει έλλειμμα τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά έχει ακόμα τη δυνατότητα να διαθέτει 6.000 ευρώ για ταξίδια και δημόσιες σχέσεις…

Γιατί πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς την απόφαση του ΔΣ να εγκρίνει πίστωση 6.000 ευρώ για συμμετοχή του Δημάρχου, του Προέδρου και του Διευθυντή σε περιβαλλοντική έκθεση του εξωτερικού και τη γενική συνέλευση της Ένωσης ΔΕΥΑ.

Για τα σημερινά δεδομένα μοιάζει υπερβολική η δαπάνη 6.000 ευρώ για ένα ταξίδι στο Μόναχο και μία μετακίνηση στη Βέροια, καθώς θα αρκούσε να ταξιδέψει ο Πρόεδρος ή ο Διευθυντής της επιχείρησης. Στη συνέχεια θα ενημέρωνε το Δήμαρχο και τα στελέχη της επιχείρησης, θα αντάλλασσαν επιστολές με τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Θα κατέληγαν σε συμφωνίες και υποβολή προτάσεων.

Φαίνεται όμως ότι ο δήμαρχος Ελασσόνας Ν. Ευαγγέλου δεν εμπιστεύεται ούτε τον Πρόεδρο ούτε το Διευθυντή της επιχείρησης για κάτι τέτοιο, οπότε η συμμετοχή του κρίθηκε μάλλον επιβεβλημένη.

Στην περίπτωση πάλι που ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος δεν προφτάσουν να εφαρμόσουν στη ΔΕΥΑΕΛ όσα ενδιαφέροντα αποκομίσουν από τις συναντήσεις αυτές, τουλάχιστον θα ‘χει μείνει ο Διευθυντής…

Θέματα #ΔΕΥΑΕΛ #Δήμαρχος Ελασσόνας #Ελασσόνα #ΤΑΞΙΔΙΑ