Να εφαρμοστεί η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή στην Ελασσόνα αποφάσισε η Τριμερής Επιτροπή

Υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή στην Ελασσόνα

Συνεδρίασε την Τετάρτη 11-4-2018 στις 12 πμ, σε πάρα πολύ καλό κλίμα, η Τριμερής επιτροπή στον Δήμο Ελασσόνας , με τη συμμετοχή του Διευθυντή Π.Ε Λάρισας κ. Βούλγαρη ,του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Ευαγγέλου και της Προέδρου του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε Ελασσόνας κ. Παπαδοπούλου για να γνωμοδοτήσουν στο αν υπάρχουν οι δυνατότητες να υλοποιηθεί η Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή στον Δήμο της Ελασσόνας. Η Επιτροπή με πρόεδρο τον Δ/ντη Α/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και μέλη τον Δήμαρχο Ελασσόνας και την Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Ελασσόνας, συμφώνησαν ότι υπάρχουν οι υποδομές να εφαρμοστεί η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή στους Δήμους τους με κάποιες επιφυλάξεις από την πλευρά του Δημάρχου που έχουν να κάνουν με τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας. Η απόφαση για την υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής από το σχολικό έτος 2018 – 2019 για τον Δήμο Ελασσόνας, πάρθηκε ομόφωνα.
Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται και να σταθεί δίπλα στους Δήμους, όπου χρειάζεται.

Η  Πρόεδρος του Συλλόγου, αφού κατέθεσε  την απόφαση του σωματείου, τόνισε την ανάγκη για  την άμεση και καθολική εφαρμογή του νόμου 4521/2018, για την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δήμο Ελασσόνας, από το σχολικό 2018-2019. ΄΄Να εγγράφονται και να φοιτούν υποχρεωτικά όλα τα προνήπια χωρίς καμία εξαίρεση, καθώς υπάρχει κατάλληλη κτιριακή υποδομή και το κατάλληλο προσωπικό. Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε όλα τα προνήπια στα νηπιαγωγεία μας.
Η υποχρεωτικότητα της δίχρονης προσχολικής αγωγής αποτελεί μια ουσιαστική «επένδυση» στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.
Χωρίς να υπάρχει καμία αντιπαλότητα με τους παιδικούς σταθμούς, τονίζουμε πως υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικοί θεσμοί που καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών από βρέφη έως 6 ετών: οι βρεφονηπιακοί/παιδικοί σταθμοί, που φιλοξενούν παιδιά από βρέφη έως 4 ετών και παρέχουν αγωγή και φροντίδα, και τα νηπιαγωγεία, που καλύπτουν τις ηλικίες 4-6 ετών και παρέχουν εκπαίδευση και αγωγή. Συνεπώς, υπάρχουν διακριτά όρια και «πινακίδες» μεταξύ των δύο θεσμών. Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι μόνο τα νηπιαγωγεία έχουν Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, βάσει του οποίου οργανώνεται η διδασκαλία, έχουν δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για νήπια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με στόχο την πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση καθώς και θεσμούς, δομές και υπηρεσίες αρμόδιες για την παιδαγωγική – συμβουλευτική καθοδήγηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων. 
Ως εκπαιδευτικοί και ενεργοί πολίτες προτάσσουμε τα επιστημονικά και παιδαγωγικά επιχειρήματα με μοναδικό γνώμονα την πρόοδο και την ανάπτυξη προς όφελος των παιδιών μας.
Ο ρόλος του δημόσιου νηπιαγωγείου είναι σημαντικότατος για την χωρίς διακρίσεις πρόσβαση όλων των παιδιών σε ισότιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη, φύλο, φυλή, εθνότητα ή αναπηρία. Η θεσμοθέτηση της διετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν παιδαγωγικά απαραίτητη κα κοινωνικά επιβεβλημένη. Προκειμένου η θέσπιση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης να μη καταστεί κενή περιεχομένου θα πρέπει να δια σφαλιστεί η απρόσκοπτη εφαρμογή αυτής (χωρίς αμφισβητήσεις, παρερμηνείες, εξαιρέσεις και ασάφειες).

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 11-4-2018

Add Comment