Ενόψει της 1ης προκήρυξης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. πραγματοποιεί συναντήσεις – ενημερώσεις με τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
Στις συναντήσεις η Διευθύντρια της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» κ. Μπασδέκη Σεβαστή και τα στελέχη της εταιρείας κ. Παπαγεωργίου Ιωάννα και κ. Λιόλιου Ιωάννα παρουσιάζουν αναλυτικά την 1η προκήρυξη των έργων δημοσίου χαρακτήρα προκειμένου οι Δήμοι από την πλευρά τους να ετοιμάσουν –ωριμάσουν τα έργα που θα υποβάλλουν για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος CLLD/LEADER. Από την πλευρά του Δήμων στην ενημέρωση συμμετέχουν εκτός από τον Δήμαρχο, αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και στελέχη της Τεχνικής υπηρεσίας, Σχεδιασμού και Προγραμματισμού.
Συγκεκριμένα έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω συναντήσεις:

Ημερομηνία
Δήμος
06.02.2018
Δήμος Τεμπών- Μακρυχώρι
08.02.2018
Δήμος Λάρισας – Λάρισα
12.02.2018
Δήμος Φαρσάλων – Φάρσαλα
21.02.2018
Δήμος Αγιάς – Αγιά

[wpg_thumb]

Για την “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. ”
Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ
Μπασδέκη Σεβαστή

Θέματα #Leader #ΑΕΝΟΛ #ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ #Δήμος Λαρισαίων #ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ #ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ #ενημέρωση #ΘΕΜΑ #Νομός Λάρισας #πρόγραμμα #προκήρυξη #συναντήσεις