Ενημερώνει για το ωράριο των εκπαιδευτικών ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Ελασσόνας

Με βάση το 495/1-2-2018 έγγραφο της ΔΟΕ και τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ για την 14181/ΓΔ4/26/1/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σας επισημαίνουμε τα εξής:
-Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να εργάζονται στο σχολείο ,όπως μέχρι σήμερα.
-Η αρμοδιότητα της εκτίμησης των περιπτώσεων, παραμονής στο σχολείο, πέρα του διδακτικού ωραρίου, ανήκει στο Σύλλογο Διδασκόντων που είναι το κυρίαρχο όργανο των Σχολικών μονάδων.
-Καλούμε τους Δ/ντές να κινηθούν σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου, υπερασπίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα των Εκπ/κών.

Πιο συγκεκριμένα:
Εκτελούμε κανονικά το ωράριό μας σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.
Εκτελούμε τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που μας έχουν ανατεθεί με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εξωδιδακτικών καθηκόντων ολοκληρώνεται η υποχρεωτική, πέρα του διδακτικού ωραρίου, παραμονή μας στο σχολείο.
Σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας Δ/ντών σχολείων, καλούνται να συνεδριάσουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων και να ενημερωθεί άμεσα το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Ελασσόνας. Απέναντί τους θα βρεθεί σύσσωμος ο κλάδος που θα αντιδράσει με κάθε πρόσφορο τρόπο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Add Comment