Φωτό: Γιάννης Μουκίδης
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00 πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
2.Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
3.Αποδοχή και απόδοση της τακτικής επιχορήγησης μηνός Ιανουαρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
4.Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και νομικές βάσεις πληροφοριών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
5.Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
6.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
7.Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Φώτιος Καραγκόγκος.
8.Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Φώτιος Καραγκόγκος.
9.Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕΛ σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών) σε επιτροπές που συστήνονται από αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4483/2017.
10.Έγκριση της υπ’ αριθμό 18/2017 μελέτης του έργου «Αστική ανάπλαση Κ.Χ. στο κέντρο της Δ.Κ. Τσαριτσάνης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
11.Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υποδομών (Ανελκυστήρας) για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε Κ.Χ. στην Δ.Κ. Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
12.Έγκριση παράτασηςτης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ραμπών και τεχνικών στην Δ.Ε. Ποταμιάς». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
13.Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων και κλήρωση των Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε αυτές. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
14.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
15.Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του Προγράμματος «Αστική Βιώσιμη Ανάπτυξη» μέχρι 29-2-2019. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
16.Εξέταση αιτήματος της RURAL CONNECT για μίσθωση δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Ασπροχώματος με σκοπό την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου τηλεπικοινωνιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
17.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
18.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των επετειακών εκδηλώσεων Δ.Κ. Τσαριτσάνης. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.
19.Εξέταση αιτημάτων συλλόγων για οικονομική ενίσχυση. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.
20.Έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων εκμάθησης παραδοσιακών και σύγχρονων χορών και χορωδιών για παιδιά και ενήλικες. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.
21.Γνωμοδότηση για την απαγόρευση βοσκής σε συστάδες του συμπλέγματος Αντιχασίων ορέων που πρόκειται να υλοτομηθούν. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.