ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας (ΠΕΔΘ) σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα:
« Κτηνοτροφία και δυνατότητες βελτίωσης της αξίας των προϊόντων της »
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 20/01/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στην πόλη της Ελασσόνας , στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας

Κωτσός Γεώργιος
Δήμαρχος Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
”ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ και ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ”
ΕΛΑΣΣΟΝΑ – 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

1000
– 1030 Προσέλευση Προσκεκλημένων
1030 – 1040 Χαιρετισμός Δημάρχου Δήμου Ελασσόνας κ. Ευαγγέλου Νικόλαου
1040 – 1100 Χαιρετισμοί Επισήμων
1100 – 1115 Έναρξη εργασιών Ημερίδας από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας και
Δήμαρχο Δήμου Μουζακίου κ. Κωτσό Γεώργιο
1115 – 1130 Οι τοπικές φυλές προβάτων και αιγών ως στοιχείο των παραγωγικών
συστημάτων . Επιλογή και Γενετική βελτίωση
Εισηγητής : Λίγδα Χριστίνα
Αναπληρώτρια Ερευνήτρια Ελληνικός Γεωργικός
Οργανισμός ( ΕΛΓΟ Δήμητρα )
1130 – 1145 Πρόγραμμα αναχλόασης βοσκοτόπων : Αποτελέσματα –
συνεργασίες Ερευνητικών Ιδρυμάτων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Εισηγητής: Γάκη Δήμητρα
ΕΔΙΠ – Γεωπόνος , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1145 – 1200 Τα οικονομικά της Αιγοπροβατοτροφείας και η σημασία της
διατροφής στην οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών της
Εισηγητής: Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

1200 – 1215 Πιστοποιημένα Προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.
Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης
Πρώην Πρόεδρος Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας

1215 – 1230 Νέες μορφές συνεργασίας και καινοτομικά εργαλεία για την αύξηση
της αξίας των κτηνοτροφικών προϊόντων
Εισηγητής: Γούσιος Δημήτριος
Καθηγητής Ανάπτυξης και Χωροταξίας Αγροτικού Χώρου
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1230 – 1300
Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις
1300 – 1315
Συμπεράσματα – Αποφώνηση από τον Πρόεδρο της
ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Κωτσό Γεώργιο
1330
Ελαφρύ Γεύμα

Θέματα #Ελασσόνα #ημερίδα #ΘΕΜΑ #κτηνοτροφία #ΠΕΔ Θεσσαλίας