Έγινε η 1η τεχνική συνάντηση των εταίρων του καινοτόμου προγράμματος του Πράσινου Ταμείου για την Κάρλα
Ένα πιλοτικό εξειδικευμένο έργο ευαισθητοποίησης των πολιτών και προστασίας της Βιοποικιλότητας της Λίμνης Κάρλας

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την περασμένη Πέμπτη 14/12/2017 η 1η τεχνική συνάντηση των εταίρων , που υλοποιούν ένα σημαντικό έργο με τίτλο «Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλοβρύσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – KarlaSchool» , που έχει εγκριθεί προς υλοποίηση από το Πράσινο Ταμείο μέσα στους επόμενους 18 μήνες, αποδεικνύοντας ότι η στενή συνεργασία μεταξύ Φορέων , οδηγεί σε πρόοδο, όχι μόνο της επιστήμης ,αλλά και της κοινωνίας.
Παράλληλα , δείχνει την ευαισθησία του Πράσινου Ταμείου για την προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων , τα οποία και μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και προόδου των τοπικών κοινωνιών .
Συγκεκριμένα στη συνάντηση, που έγινε στην έδρα του Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.στα Κανάλια Μαγνησίας , παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του συντονιστή του έργου ,που είναι το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”,κ. Κων/νος Σκριάπας και από τους εταίρους οι κ.κ. Παντ. Σιδηρόπουλος , Μαρία Χαμόγλου και Γιάννης Βέργος ,στελέχη του  Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.), ο κ. Κώστας Μοράρος ,πρόεδρος ΔΣ της Εταιρείας Συμβούλων “ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ” και ο κ. Σωτ. Γκανάτσιος ,πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη λίμνη Βοιβηίδα – Κάρλα – (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ), προκειμένου να καθορίσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες , να συντονίσουν τις δράσεις και να χαράξουν το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που προβλέπει το πρόγραμμα .
Συγκεκριμένα μέσα στο 2018 θα υλοποιηθούν σεμινάρια σε αγρότες και κτηνοτρόφους της παρακάρλιας περιοχής ,summer school για ειδικούς επιστήμονες το καλοκαίρι του 2018 και πολλές άλλες δράσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς , φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, όλες οι λεπτομέρειες των οποίων θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.
Για τον λόγο αυτό , το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” μαζί με τους άλλους εταίρους προγραμματίζει για τις αρχές του 2018 , συνέντευξη τύπου με σκοπό την αναλυτική ενημέρωση της κοινής γνώμης και των Φορέων των παρακάρλιων περιοχών για τους σκοπούς και τον τρόπο υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου, που θα αναδείξει την Κάρλα ως έναν σημαντικό αναπτυξιακό πόλο ,αλλά και περιβαλλοντικό προορισμό.
[wpg_thumb]
Μέσα από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο “KarlaSchool” ,καταβάλλεται προσπάθεια να αναδειχθεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο που υλοποιείται σήμερα στην Ευρώπη ,τη Λίμνη Κάρλα ,ως ένα πρότυπο πεδίο έρευνας , εκπαίδευσης επιστημόνων , περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ομαλής συμβίωσης ,όλων των εμπλεκόμενων με το οικοσύστημα της Λίμνης Κάρλας , ενόψει , μάλιστα , της αποπεράτωσης των έργων από, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας .
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2017» στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» και θα είναι διάρκειας 18 μηνών, από το Δεκέμβριο του 2017 έως τον Μάιο του 2019.
Σκοπός του έργου είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μέσω της ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, για τις συνέργειες μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης και η προσέλκυση των νέων επιστημόνων και εκπαιδευτικών που θέλουν να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, στο αντικείμενο της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες έρευνας που δίνουν οι νέες τεχνολογίες, που θα χρησιμοποιηθούν κατά κόρο από τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.
Οι κύριες δράσεις του έργου είναι:
1) Διεξαγωγή εργαστηρίων για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιοχής με αντικείμενο την εφαρμογή καλών πρακτικών για την προστασία της βιοποικιλότητας της Λίμνης Κάρλας και την ομαλή συμβίωση ανθρώπων και οικοσυστήματος.
2) Καλοκαιρινό σχολείο (Summer School) για νέους επιστήμονες από όλη την Ελλάδα στις θεματικές της ορνιθοπανίδας, της ιχθυοπανίδας, των αγροτικών οικοσυστημάτων, του νερού και του οικοτουρισμού και της ερμηνείας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με εκπαιδευτές πολύ εξειδικευμένους επιστήμονες από όλη τη χώρα.
3) Ανάπτυξη εφαρμογής για τη βιοποικιλότητα της Λίμνης Κάρλας σε κινητά/tablet και
4) Εξειδικευμένο Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς.
5) Δράσεις πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ιστοσελίδας, δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του έργου, δημιουργία και παραγωγή ενημερωτικού υλικού, δημιουργία και φιλοξενία διαδικτυακής πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης (e-learning) καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σε ειδική ενημερωτική ημερίδα.

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι η βελτίωση του γνωστικού αντικειμένου των ομάδων στόχων για το περιβάλλον, η βελτίωση του καθεστώτος διαχείρισης της λίμνης Κάρλας και η ευαισθητοποίηση του κοινού (ειδικού και μη) για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής.

Ένα έργο χρήσιμο για την τοπική κοινωνία και τη Θεσσαλία
Για μια ακόμα φορά οι τέσσερις (4) Φορείς που υλοποιούν το σημαντικό αυτό έργο ,με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και συμμετοχή επιστημόνων από όλη την Ελλάδα, θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τη Λίμνη Κάρλα ,όχι μόνο ως ένα περιβαλλοντικό έργο ,αλλά και ως ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο, για την ανάπτυξη όχι μόνο της παρακάρλιας περιοχής ,αλλά και όλης της Θεσσαλίας , ενώ στο έργο αυτό, που αναδεικνύει την περιοχή ως προορισμό, θα έχουν την υποστήριξη και συνεργασία των Δήμων και άλλων Φορέων της περιοχής.

Θέματα #KARLASCHOOL #Δίκτυο Περραιβία #ΕΤΑΙΡΟΙ #Κάρλα #λίμνη #πρόγραμμα #ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ