Νέο ιστότοπο για τους εικαστικούς εγκαινιάζει το Σωματείο Εικαστικών Λάρισας 8

Πρόσκληση του Σωματείου Εικαστικών Λάρισας 8, προς τους επαγγελματίες εικαστικούς
του Νομού Λάρισας
Με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του «Σωματείου Εικαστικών Λάρισας 8», το διοικητικό
συμβούλιο του σωματείου, καλεί όλους τους επαγγελματίες πτυχιούχους εικαστικούς του νομού
Λάρισας να γίνουν μέλη του.
Συγκεκριμένα, με στόχο την ανασυγκρότηση του σωματείου, οι πτυχιούχοι εικαστικοί, καθώς και τα
ήδη υπάρχοντα μέλη του σωματείου που κατάγονται, κατοικούν ή εργάζονται στον νομό Λάρισας
καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα εξής :
• Αντίγραφο πτυχίου από Καλών Τεχνών της Ελλάδας ή του Εξωτερικού
(Σε περίπτωση που δεν είναι πτυχιούχοι, αλλά είναι μέλη του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας , καλούνται να αποστείλουν το αντίστοιχο αποδεικτικό/ βεβαίωση)
• Ενημερωμένο βιογραφικό, και πρόσφατη φωτογραφία
• Στοιχεία Επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου
• 3-5 φωτογραφίες του πρόσφατου ή του αντιπροσωπευτικού τους εικαστικού έργου

Με την αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών, θα αποτελούν έγκυρα μέλη του σωματείου, ενώ
παράλληλα, θα αποκτήσουν ένα διαδικτυακό προφίλ, στον νέο ιστότοπο του σωματείου, όπου θα
προβάλλεται το εικαστικό τους έργο.
Συνδυαστικά με την προβολή των καλλιτεχνών και του εικαστικού τους έργου στη σελίδα του
σωματείου, θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής ατομικού έργου και από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης του σωματείου. Κάθε μήνα θα επιλέγεται ένας καλλιτέχνης-μέλος του σωματείου και θα
προβάλλεται το έργο του.
Με τη συμμετοχή ενός επαγγελματία εικαστικού καλλιτέχνη στο «Σωματείο Εικαστικών Λάρισας 8»,
διασφαλίζεται η προβολή της εικαστικής του δημιουργίας, υπερασπίζεται η τέχνη που παράγει ως
κοινωνική αξία, και αυξάνει τα μέτρα προφύλαξης των πνευματικών του δικαιωμάτων.

Για την εγγραφή σας, στο σωματείο εικαστικών Λάρισας 8, παρακαλείσθε να αποστείλετε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται παραπάνω
στο email του σωματείου: artsom.lar8@gmail.com

Add Comment