Το Σωματείο Εικαστικών Καλλιτεχνών Τεχνών Λάρισας «8», εξέλεξε νέο Διοικητικό
Συμβούλιο

Το Σωματείο Εικαστικών Καλλιτεχνών Τεχνών Λάρισας «8», την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017,
πραγματοποίησε γενική συνέλευση στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας –
Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, όπου και εξέλεξε τα πέντε μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Καψάλη Αντιγόνη
Αντιπρόεδρος: Ελένη Σαρλικιώτη
Γραμματέας: Θεοδώρα Τσιάτσιου
Ταμίας: Ζωή Σεϊτάνη
Μέλος: Χρήστος Σαμαράς
Αναπληρωματικά μέλη: Ζηπέλα Ζωή, Μάτας Νίκος

Το Σωματείο Εικαστικών Καλλιτεχνών Λάρισας «8» αποτελείται από επαγγελματίες
πτυχιούχους Καλών Τεχνών, μέλη του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που
κατοικούν ή κατάγονται από την Λάρισα, και οι οποίοι εργάζονται σε οποιαδήποτε
πρακτική της σύγχρονης τέχνης (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, ηλεκτρονικές τέχνες,
εγκατάσταση κλπ).
Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες του Σωματείου «8» είναι:
1. Η προβολή της εικαστικής δημιουργίας 2. Η υπεράσπιση της τέχνης σαν κοινωνική αξία.
3. Η προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των διαφόρων τύπων καλλιτεχνικών πρακτικών,
μεταξύ των διαφόρων γενεών καλλιτεχνών.
4. Η παρουσίαση, υπεράσπιση, και καλυτέρευση της κοινωνικής, επαγγελματικής και
πολιτιστικής κατάστασης των εικαστικών καλλιτεχνών του τόπου μας.
Το Σωματείο Εικαστικών Καλλιτεχνών Λάρισας «8» μεσολαβεί σε δημόσιες υπηρεσίες
καθώς και ιδιώτες, προκειμένου να εξασφαλιστεί:
• Η δημιουργία και εδραίωση δημόσιων θεσμών για την προώθηση και διάδοση της
σύγχρονης τέχνης (εκθεσιακοί χώροι, μουσεία σύγχρονης τέχνης) στην πόλη μας και την
περιοχή μας.
• Η παρουσία, σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα της έκφρασης και της γνώσης των
σύγχρονων εικαστικών τεχνών.
• Η υποστήριξη για νέους και ανερχόμενους καλλιτέχνες στα πρώτα χρόνια της
καριέρας τους.
• Η πλήρης αποδοχή και σεβασμός των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του
καλλιτεχνικού έργου.
• Η υπεράσπιση της πολιτιστικής ανάπτυξης και η προώθηση των έργων τέχνης στο
δημόσιο χώρο μέσω πρωτοβουλιών της δημοτικής αρχής.
• Η υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης και της δημιουργίας. Επίσης, η
καταγγελία της λογοκρισίας στην τέχνη, η ακύρωση των αυθαίρετων αποφάσεων και
ενεργειών επιζήμιων για τους καλλιτέχνες και η ελευθερία της τέχνης γενικότερα.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών το Σωματείο Εικαστικών Καλλιτεχνών Λάρισας «8» θα
ενεργεί ως μεσάζων:
Με τα δημόσια ιδρύματα σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
Θα ακολουθεί στενά την τρέχουσα πολιτιστική πολιτική και τα προγράμματα.
Το Σωματείο θα ακούει τη φωνή και τις απόψεις των καλλιτεχνών που εκπροσωπεί
προωθώντας την αλληλεγγύη και τη συνεργασία στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής κοινότητας.
Θα λειτουργεί δημοκρατικά.
Η γενική συνέλευση των μελών θα συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο για
συζήτηση και ψηφοφορία σχετικά με το πρόγραμμα, τη δράση και τον προϋπολογισμό.
Κάθε 3 χρόνια εκλέγεται ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο των 5 ατόμων. Ευθύνη
του Δ.Σ. είναι να θέσει σε εφαρμογή τις προτάσεις ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης και
να διαχειρίζεται, όσο γίνεται καλύτερα, όλα τα παραπάνω θέματα.
email: artsom.lar8.gmail.com
Facebook: Σωματείο Εικαστικών Λάρισας Οκτώ

Θέματα #ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ #ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ #Λάρισα #σωματείο #ΤΕΧΝΩΝ