Ν. Παπαδόπουλος: Παράταση για την εξόφληση οφειλών ΟΓΑ

Ανακοίνωση Ν.Παπαδόπουλου βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας σχετικά με την παράταση εξόφλησης οφειλών Β’εξαμήνου 2016 των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ

Με τον Ν. 4387/16, από τις αρχές του 2017 οι αγρότες, όπως και οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν κάθε μήνα τις ασφαλιστικές εισφορές τους.
Όμως από το 2016 – τότε που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ – οι αγρότες οφείλουν την ασφαλιστική εισφορά του δευτέρου εξαμήνου 2016. Τα ειδοποιητήρια για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών Β΄ εξαμήνου 2016 αποστέλλονται αυτές τις ημέρες στους ασφαλισμένους.
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και τα όσα δήλωσε στην Βουλή ο Διοικητής του ΕΦΚΑ κ.Θ.Μπακαλέξης,η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών εισφορών του Β΄ εξαμήνου 2016 των ασφαλισμένων, αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών, του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ λήγει την 30-11-2017(δηλαδή μετά και την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης).

Add Comment