Σε Ημερίδα για την Υγεία, που διοργάνωσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη στις 14/6, με θέμα «Χαράσσουμε τη νέα Εθνική Πολιτική Υγείας. Συνδιαμορφώνουμε το νέο ΕΣΥ» κεντρικός ομιλητής ήταν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Λάρισας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, κ. Κώστας Μπαργιώτας.
Ο βουλευτής αναφέρθηκε στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η υγεία ως μοχλός ανάπτυξης μιας περιοχής, επικαλούμενος το παράδειγμα της Λάρισας. «Οι επενδύσεις στην Ελλάδα, δημόσιες και ιδιωτικές, έχουν ισχυρό αποτύπωμα στους δείκτες ανάπτυξης. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκε η Λάρισα, καθώς η ίδρυση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και η μεγέθυνση του, δεν δημιούργησε μόνο τον μεγαλύτερο εργοδότη στη Θεσσαλία, αλλά προσέλκυσε χάρη στη συγκέντρωση γνώσης και επιστημονικού δυναμικού τεράστιες επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η υγεία να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης» είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε τρεις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα στο ΕΣΥ. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «Το σύστημα χρειάζεται ριζικές μεταρρυθμίσεις. Η διοίκηση είναι πραγματικά μια απελπισία. Δεν μπορεί, όχι να μελετήσει αλλαγές, αλλά ούτε να τις εφαρμόσει, με τον τρόπο που λειτουργεί. Τα δημόσια ιδρύματα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα, να «μονωθούν» από τον κομματικό μηχανισμό και τις παρεμβάσεις είτε με τη μορφή των ΝΠΙΔ είτε με τη μορφή των ΑΕ του Δημοσίου. Χρειάζεται σίγουρα νέα δομή και οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών και αυτή είναι η πρώτη και η σημαντικότερη επένδυση. Η δεύτερη επένδυση είναι η εφαρμογή του προτύπου που λέγεται Evidence Based Medicine, δηλαδή ιατρική με βάση αποδείξεις, με βάση μετρήσιμα αποτελέσματα, κάτι που στην Ελλάδα είναι άβατο. Η πολιτική και οι πολιτικοί αρνούνται παραδοσιακά να μπουν στο χώρο του ελέγχου, με αποτέλεσμα όχι μόνο να βασιλεύει η διαφθορά, αλλά να υπάρχουν τεράστιες σπατάλες. Έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι: τα ΚΕΝ, η αναμόρφωση του ΚΕΣΥ και των ρυθμιστικών σωμάτων, η δημιουργία Centers of Excellence ανά ειδικότητα, η εισαγωγή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η αναμόρφωση της ιατρικής εκπαίδευσης, η εισαγωγή ελέγχων ποιοτικών, η αξιολόγηση της ποιότητας του ιατρικού έργου. Όλα αυτά πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμοστούν. Η τρίτη επένδυση- έλεγε κάποιος, κάποτε- είναι η εισαγωγή της αριθμητικής στα ελληνικά νοσοκομεία. Έλεγε ότι η ίδρυση τμημάτων στατιστικής θα ήταν η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση. Σήμερα, η διαχείριση των δεδομένων είναι κάτι πιο εύκολο από ότι ήταν παλιά, υπό την προϋπόθεση ότι τα νοσοκομεία μας θα περάσουν σε μια νέα ψηφιακή φάση. Για να γίνουν αυτά, το σημαντικότερο δεν είναι η ψήφιση ενός νόμου, αλλά η δημιουργία μηχανισμών εφαρμογής και η διαρκής παρακολούθηση των αλλαγών».

Θέματα #ΔΗΣΥ #εκδήλωση #Μπαργιώτας #υγεία