Συγκρότηση Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε Ελασσόνας σε σώμα

Συγκροτήθηκε, 7.6.2017, σε σώμα το Δ.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ελασσόνας με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδοπούλου Ευαγγελία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικούλη Σταυρούλα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λιάπη Γεωργία
ΤΑΜΙΑΣ: Ζανιάς Αχιλλέας
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζανιάς Αχιλλέας
ΜΕΛΗ: Μάγειρας Ευάγγελος, Παπαμαργαρίτη Μαρία, Αντωνούλης Χρήστος

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Θέματα #δάσκαλοι #ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ #εκπαιδευτικοί #Ελασσόνα #ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ #σύλλογος