Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα προκήρυξε το ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΤΕΙ-Θεσσαλίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μεταπτυχιακού TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Λάρισα,
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής – Κατεύθυνσης Μηχανικών Η/Υ
Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
«Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και IoT» /
Master of Science (M.Sc.) M.Sc.
« Computer and Systems Engineering – Smart Systems and Internet of Things».
Τρέχον Εξἀμηνο -Φθινόπωρο 2016 / ΦΕΚ 12-8-2016 ΤΕΥΧΟΣ 2-ΑΦ 2507

Επικοινωνία –Πληροφορίες: msc-cesm@teilar.gr , τηλ. 2410 684312
http://msc-cesm.cs.teilar.gr/
http://msc-cesm.cs.teilar.gr/en/contact/
https://www.facebook.com/SmartSysIoT.teilar/

Κατάλληλο για /απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ:
Πληροφορικούς, Ηλεκτρονικούς, Ηλεκτρολόγους, Αυτοματιστές, Μηχανολόγους, Γεωτεχνικούς, Μηχανικούς Συστημάτων και Μετρήσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να γίνει δεκτή αίτηση από άλλη ειδικότητα μηχανικού αποφοίτου τμήματος με απόφαση της ΣΕ ΠΔΕ. Στόχος του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση Μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

με μαθήματα σε modules: Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Η/Υ και Συστημάτων / Επεξεργασία Σήματος / Ενσύρματα και Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστών / Δίκτυα Αισθητήρων και Ενεργοποιητών – ΙοΤ / Προγραμματισμός Κινητών Συστημάτων, Ασφάλεια Δικτύων / Αισθητήρες και Συστήματα Μετρήσεων / Έλεγχος με Η/Υ – Ενεργοποιητές / SCADA, DCS, Grids για Μετρήσεις και Έλεγχο – ΙοΤ / Επεξεργασία Εικόνας –Τεχνητή Όραση / Ρομποτική – Αυτόνομα Οχήματα και Μηχανοτρονική / Ενσωματωμένα Συστήματα και Μικροϋπολογιστές / Διπλωματική Εργασία.

Επικοινωνία –Πληροφορίες:
Π.Μ.Σ. Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων, Ευφυή Συστήματα & IoT
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας, 411 10, Λάρισα
τηλ. 2410 684312
http://msc-cesm.cs.teilar.gr/
http://msc-cesm.cs.teilar.gr/en/contact/
https://www.facebook.com/SmartSysIoT.teilar/
e-mail Γραμματείας: msc-cesm@teilar.gr
Ηλεκτρονική και Χειρόγραφη Αίτηση μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων)
Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ (γλωσσική υποστήριξη σε αλλοδαπούς). Διευκολύνσεις ωραρίου σε Επαγγελματίες.
Ανάλογα τη Διαθεσιμότητα θα υπάρξουν και Υπότροφοι.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2016.

Add Comment