ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΚΙΔΗ
ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΚΙΔΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2016

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος Καταστατικού του Συλλόγου, καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 21:00 στα γραφεία του συλλόγου (Γ. Ολυμπίου & Αλαμάνας).

Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

1.Παρουσίαση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού
2.Έγκριση της έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής για τον οικονομικό απολογισμό
3.Άλλα θέματα
4.Συζήτηση – τοποθετήσεις – προτάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας

Θέματα #Γενική Συνέλευση #Ελασσόνα #Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας