ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2011

Νέα μείωση της τάξεως του 27,8% σημείωσε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Ιούνιο του 2011, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
Σε ότι αφορά τη Θεσσαλία, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η μείωση των αδειών έφτασε το 30,1%.
Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες διαμορφώθηκε σε 3.369 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 524,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.871,4 χιλιάδες m3 όγκου.
Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 27,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,9% στην επιφάνεια και κατά 37,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, διαμορφώθηκε σε 3.343 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 514,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.827,4 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 27,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,4% στην επιφάνεια και κατά 36,7% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.
Αντίστοιχα, το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 26 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 10,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 44,0 χιλιάδες m3 όγκου.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Ιούλιο 2010 έως τον Ιούνιο 2011, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, διαμορφώθηκε σε 40.963 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.993,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 29.165,9 χιλιάδες m3 όγκου.
Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 23,9 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,4% στην επιφάνεια και κατά 32,4% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2009 – Ιουνίου 2010.

Γιάννης Μουκίδης

Θέματα #Θεσσαλία #οικοδομή