“Ο υπουργός βαφτίζει το κρέας σε ψάρι!”

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Το υπουργείο Οικονομικών εξακολουθεί να μην θεωρεί ότι έγινε υποβάθμιση της Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Θεσσαλίας μετά την υπαγωγή της ως υποδιεύθυνση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), που οργανωτικά ανήκει στη Θεσσαλονίκη». Αυτό τονίζει ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος σχολιάζοντας την απάντηση που έλαβε σε σχετική ερώτηση από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη. Ο Θεσσαλός πολιτικός υπογραμμίζει ακόμη ότι «στην ουσία, με την απάντησή του ο αρμόδιος υπουργός βαφτίζει το κρέας σε ψάρι, καθώς παραβλέπει και δεν αναφέρει το παραμικρό για την κατάργηση μιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (το ΣΔΟΕ) όπως επίσης και για την ιεραρχική υποβάθμιση της ίδιας Περιφέρειας σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο, αφού, ακόμη και αν υποτεθεί ότι η νέα υπηρεσία ΥΕΔΔΕ αντικαθιστά το καταργούμενο ΣΔΟΕ, αυτή η αντικατάσταση γίνεται σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και όχι σε επίπεδο Διεύθυνσης, όπως ίσχυε έως τώρα».
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χαρακόπουλος στην ερώτησή του τόνιζε ότι «για την όποια αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Κράτους, προϋποτίθεται η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους όπως και της αποτελεσματικότητάς τους» και παρέπεμπε στο ψήφισμα του συλλόγου εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ του Νομού Λάρισας, με το οποίο διαμαρτύρονται για την μετατροπή/υποβάθμισή της Διεύθυνσης σε Υποδιεύθυνση (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Αλεξιάδης στην απάντησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «προκειμένου να εξαλειφθούν οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις που παρουσιάστηκαν μεταξύ της Γ.Γ.Δ.Ε. και της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και να επιτευχθεί η ορθότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή – αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων, […] προβλέφθηκε ότι όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεταφέρονται σε ένα φορέα και συγκεκριμένα στην Γ.Γ.Δ.Ε..
Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ως άνω ν. 4336/2015 και προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γ.Γ.Δ.Ε., με τις προαναφερθείσες διατάξεις, εκδόθηκε […] απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την οποία συστάθηκαν, ανασυγκροτήθηκαν και ανακαθορίστηκαν οι αρμοδιότητες Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ασκούν τις μεταφερόμενες από το Σ.Δ.Ο.Ε. αρμοδιότητες. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής ενισχύθηκε σημαντικά η δομή των υπηρεσιών υποδοχής των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων με την σύσταση τεσσάρων Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., Περιφερειακών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης και μιας Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας με τίτλο «Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (Δ.I.Π.Α.Ε.Ε.)», η οποία εποπτεύει τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.. Μία από τις τέσσερις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., επιπέδου Διεύθυνσης είναι και η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία συγκροτείται, μεταξύ άλλων και από την Δ’ Υποδιεύθυνση, με έδρα την Λάρισα».
Ο αρμόδιος υπουργός υποστηρίζει ότι «μέχρι την ημερομηνία ισχύος της τελευταίας προαναφερθείσας απόφασης, στην Λάρισα δεν λειτουργούσε Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ή οργανική μονάδα αυτής. Συνεπώς, αναβαθμίστηκαν οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που ασκούν τις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. και λειτουργούν στον νομό Λάρισας».

Θέματα #ΝΔ #ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ