Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ IMG_0289 [800x600]

Ο επικεφαλής της περιφερειακής κίνησης «Οικολογική Θεσσαλία», Νίκος Πουτσιάκας, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. δήμαρχο Μουζακίου Κ. Γιώργο Κωτσό. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό να συζητηθούν τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση το προσεχές χρονικό διάστημα.
Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε η κατάσταση που επικρατεί στους Θεσσαλικούς Δήμους και οι νέες προκλήσεις που αναμένεται να τεθεί η Αθμια Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ο Νίκος Πουτσιάκας εκτός από τα γενικά ζητήματα έθεσε, κατά προτεραιότητα 3 θέματα: α) την υλοποίηση των προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας και στήριξης των ευπαθών ομάδων, β) το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) και την περιφερειακή του εφαρμογή (ΠΕΣΔΑ) σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική πολιτική των Θεσσαλικών Ο.Τ.Α, γ) τον συντονισμό των αναπτυξιακών δράσεων μεταξύ των Δήμων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τόσο στο πλαίσιο του νέου Ε.Σ.Π.Α, όσο και σε ένα πλαίσιο ευρύτερων αναπτυξιακών συνεργιών των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης.
Για τα κοινωνικά προγράμματα, προτάθηκε προς τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. να γίνει αναδιάρθρωση των υπηρεσιών των Δήμων και να ενταχθεί στον βασικό κορμό των Δήμων όλο το δυναμικό που προσφέρει εδώ και χρόνια αντίστοιχες υπηρεσίες, με την απορρόφηση των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κοινωνική φροντίδα από τους Δήμους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ανταπόκρισης στα δεδομένα που θέτει το νέο πλαίσιο, που προτάθηκε από το Υπουργείο Εργασίας.
Όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων, διαπιστώθηκε ότι οι Θεσσαλικοί Δήμοι έχουν προχωρήσει σημαντικά και αναμένεται να εφαρμόσουν έγκαιρα και με επιτυχία το νέο σύστημα διαχείρισης, ώστε και οι πιθανές ποινές να αποφευχθούν και το περιβάλλον να προστατευτεί.
Για το θέμα του συντονισμού των αναπτυξιακών δράσεων, έγινε σαφές ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες σε πολλούς τομείς, όπως της πρωτογενούς παραγωγής, της τουριστικής ανάπτυξης και της προώθησης της επιχειρηματικότητας στο πεδίο της καινοτομίας, στον περιβαλλοντικό τομέα κ.α. Και ότι αυτές πρέπει να αναπτυχθούν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας με κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο το νέο Ε.Σ.Π.Α., αλλά και με άλλα μέσα που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και λοιπές χρηματοδοτικές δομές, κυρίως όμως, μέσω της ενεργοποίησης μιας σειράς άυλων παρεμβάσεων που δεν έχουν ιδιαίτερο κόστος, αλλά βασίζονται σε έξυπνες συντονιστικές δράσεις και ήπια αξιοποίηση πόρων, κυρίως φυσικών, κοινωνικών και πολιτισμικών.
Τέλος, συμφωνήθηκε να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση και μία ειδικότερη συνεργασία για την ανάληψη δράσεων, κυρίως, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στις επιπτώσεις του.

Θέματα #Οικολογική Θεσσαλία #ΠΕΔ Θεσσαλίας