Φωτό: Γιάννης Μουκίδης

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α` τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
2.Έγκριση αναπροσαρμογής των τελών των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
3.Έγκριση απόδοσης στον ΟΚΠΑΠ της τακτικής χρηματοδότησης μηνών Απριλίου και Μαΐου 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
4.Έγκριση επιχορήγησης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
5.Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αστέριος Στούπας.
6.Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας για τα έτη 2013 και 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
7.Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
8.Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου.
9.Έγκριση χορήγησης «άδειας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» στην εταιρεία «Θ. Θώμος και Μ. Αργυρόπουλος Ο.Ε.» στην Ελασσόνα. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
10.Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν αυτή λειτουργεί ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.
11.Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
12.Εξέταση αίτησης κ. Κωνσταντίνου Ντέρκου για παροχή γνωμοδότησης για την κατά παρέκκλιση ανέγερση αποθηκευτικών χώρων στη θέση «Αλώνια» της Τ.Κ. Ολυμπιάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
13.Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ΚΧ Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
14.Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή φράγματος στη θέση «Τσαΐρια» της Δ.Κ Λιβαδίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
15.Σύσταση επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου «Κατασκευή υδρομάστευσης στον οικισμό Σκοπιάς ΤΚ Φλαμπούρου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
16.Αποδοχή ένταξης της πράξης «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από την παλιά δημοσιά μέχρι τα όρια του οικισμού (μέσω «Βλάχας») Δ.Κ. Τσαριτσάνης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
17.Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης «Αστική ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο κέντρο της ΔΚ Τσαριτσάνης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
18.Έγκριση κατανομής των πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.
19.Παροχή γνωμοδότησης για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας του Αθανασίου Λούπα εντός δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση «Κακαβάς» της Δ.Κ. Τσαριτσάνης. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.
20. Παροχή γνωμοδότησης για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας του Γεωργίου Κολοβού εντός δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση «Λούκι – Ιτιά» της Δ.Κ. Τσαριτσάνης. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.
21.Παροχή γνωμοδότησης για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας του Ηλία Συνάπαλου εντός δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση «Καστρί – Ποτίστρα Μανώλενα» της Τ.Κ. Βλαχογιαννίου. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.
22.Παροχή γνωμοδότησης για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας των Δημητρίου Ξεφτέρη και Ελένης Χατζή εντός δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση «Καντσιώτη» της Τ.Κ. Μεγ. Ελευθεροχωρίου. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.
23.Εξέταση δήλωσης παραίτησης μέλους της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών ειδικά για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αντώνιος Μπίσμπας.
24.Έγκριση μείωσης της απόστασης της υπό πολεοδόμηση περιοχής του οικισμού Λιβαδίου από το υφιστάμενο κοιμητήριο. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντώνιος Μπίσμπας.
25.Εξέταση αίτησης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Θέματα #Δήμος Ελασσόνας #Δημοτικό Συμβούλιο #Ελασσόνα #θέματα #συνεδρίαση