35 Ευρωπαίοι εκπαιδεύονται στην Ελασσόνα στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος

ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 7 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
Του Γιάννη Μουκίδη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1)

Στην Ελασσόνα βρίσκονται από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου και ήδη εκπαιδεύονται 35 Ευρωπαίοι πολίτες, αφού στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή κινητικότητα – Κινητικότητα νεολαίας, εγκρίθηκε το έργο με τίτλο «Hosting Management in Youth Exchanges» – «Ho- Ma», με συντονιστή Φορέα τον Αστικό Κοινωνικό Συνεταιρισμό για την προώθηση του Πολιτισμού, του Τουρισμού και της Εκπαίδευσης «Μέντορες» – ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) να αποτελεί την  Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας.
Πρόκειται για λειτουργούς νέων και άτομα που εμπλέκονται σε δραστηριότητες με νέους(youth workers), που ήδη έχουν επιλεγεί και καταρτίζονται σε ένα δεκαήμερο εργαστήριο στην πόλη της Ελασσόνας από το περασμένο Σάββατο 18 έως την ερχόμενη Τρίτη 28 Απριλίου.
Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του εργαστηρίου φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου – Ελασσόνας.
Στόχοι του σχεδίου είναι να εντοπιστούν οι τρόποι, οι χώροι και οι φορείς στους οποίους μπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραμμα Εγγύηση για τη Νεολαία (Youth Guarantee), καθώς και να δημιουργηθεί ένα άτυπο μεν, λειτουργικό δε δίκτυο λειτουργών νέων ή ανθρώπων που εργάζονται ή εμπλέκονται σε δραστηριότητες με νέους και που θα έχουν καταρτιστεί στα πλαίσια του σχεδίου «Ho-Ma». Στο εργαστήριο της Ελασσόνας, οι συμμετέχοντες αναμένεται να βελτιώσουν τις υπάρχουσες επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, να αποκτήσουν νέες ικανότητες στρατηγικού σχεδιασμού αμοιβαίας προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας Ευρωπαϊκής πραγματικότητας, να γνωρίσουν μεθόδους αξιολόγησης ενός βραχύχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος με κοινωνική και ευρωπαϊκή διάσταση, να εξοικειωθούν με τεχνικές διαχείρισης φιλοξενίας ομάδων νέων, ειδικά μέσα σε προγράμματα ανταλλαγών νέων, να προσδιορίσουν, αναπτύξουν και παγιώσουν σχέσεις διαπολιτισμικής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, να αναγνωρίσουν το περιεχόμενο και τη σημασία του σχήματος «Εγγύηση για τη Νεολαία», να αποκτήσουν γνώση για τους τρόπους εφαρμογής ενός βασικού μοντέλου βραχύχρονης προώθησης του σχήματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» σε προγράμματα φιλοξενίας/ανταλλαγών νέων βασισμένο σε 4 μορφές απασχόλησης: Κατάρτιση, Εκπαίδευση, Πρακτική Άσκηση και Εργασία, να ευαισθητοποιηθούν και δεσμευτούν προκειμένου να συμβάλλουν στην μακροπρόθεσμη προώθηση του σχήματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» στην τοπική και περιφερειακή τους κοινότητα. Ακόμη, να βελτιώσουν την ικανότητά τους να σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν πρακτικά δημιουργικά εργαστήρια με προσδιορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα, στα οποία να εμπλέκονται νέοι συμμετέχοντες σε προγράμματα φιλοξενίας/ανταλλαγών νέων, να βελτιώσουν την ικανότητα να διαχειρίζονται με πληρότητα τη συμπλήρωση ενός YouthPass, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα αποκτούν νέοι συμμετέχοντες σε διεθνικά προγράμματα ανταλλαγών.
Να σημειωθεί πως στο δεκαήμερο εργαστήριο της Ελασσόνας συμμετέχουν οργανισμοί και φορείς από 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κροατία, η Λετονία, η Εσθονία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Πολωνία.
Μπορεί το εργαστήριο της Ελασσόνας να έχει Ευρωπαϊκό «χρώμα», αλλά παρουσιάζει και τοπικό ενδιαφέρον, αφού ανάμεσα στους συμμετέχοντες Εταίρους βρίσκονται ο Αστικός Κοινωνικός Συνεταιρισμός για την προώθηση του Πολιτισμού, του Τουρισμού και της Εκπαίδευσης «Μέντορες» και η Λαογραφική – Αρχαιολογική Εταιρία Ελασσόνας.
[wpg_thumb]
Αναλυτικά, οι συμμετέχοντες Εταίροι είναι:
Αστικός Κοινωνικός Συνεταιρισμός για την προώθηση του Πολιτισμού, του Τουρισμού και της Εκπαίδευσης «Μέντορες» Ελλάδα / Λαογραφική – Αρχαιολογική Εταιρία Ελασσόνας, Ελλάδα / Asociatia de Turism Ecologic Camena, Ρουμανία / Rääma Noorte Ühing Noorus, Εσθονία / Association for Development, Education and Labour, Σλοβακία / Centrum Edukacji Nieformalnej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Czlowieka, Πολωνία / Udruga mladih PHARINA, Κροατία / Rezeknes novada pasvaldiba, Λετονία / Viaje a la Sostenibilidad, Ισπανία.
Πέρα από το καθαρά εκπαιδευτικό κομμάτι του εργαστηρίου, για τους Ευρωπαίους φιλοξενούμενους έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις και ξεναγήσεις σε επιλεγμένους χώρους και σε αξιοθέατα της περιοχής.
Ήδη, έχουν επισκεφθεί την Ι.Μονή της Παναγίας Ολυμπιώτισσας, χθες τα Μετέωρα, ενώ υπάρχει και επίσκεψη στον Όλυμπο και στην Ι.Μονή Σπαρμού Ολύμπου.

Add Comment