Παράταση προθεσμίας για επιστημονικούς συνεργάτες στο Δίκτυο “Περραιβία”

Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ζητά Επιστημονικούς Συνεργάτες
Η προθεσμία παρατείνεται μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2015

Δίκτυο Περραιβία λογότυπο

Λόγω μεγάλης ανταπόκρισης το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” παρατείνει την προθεσμία υποβολής εκδήλωσης του ενδιαφέροντος για όσους θα ήθελαν να συνεργαστούν μαζί του ,μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2015 .
Συγκεκριμένα το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , στα πλαίσια ανάπτυξης των Εθελοντικών δραστηριοτήτων του και της εξωστρέφειας που το χαρακτηρίζει ,αναζητεί αμοιβόμενους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες και προχωρεί στη σύσταση επιστημονικών επιτροπών ,προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ,προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Οι βασικοί Πυλώνες δράσης του Δικτύου είναι :Πολιτισμός, Περιβάλλον ,Κοινωνική Αλληλεγγύη ,Κοινωνική Οικονομία, Διακρατικές Συνεργασίες και Αειφόρος Ανάπτυξη .

Συνεργασία με την Επιστημονική Κοινότητα
Προκειμένου το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» να υλοποιήσει τους σοβαρούς και δύσκολους στόχους του ,ζητά τη συνεργασία έγκριτων επιστημόνων ,όπως οικονομολόγων, περιβαλλοντολόγων, δασολόγων, γεωπόνων, μηχανικών ,ειδικών Πληροφορικής ,επικοινωνιολόγων, κοινωνιολόγων ,ερευνητών , αρχαιολόγων ,εκπαιδευτικών και γενικά κάθε είδους εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού , πάνω στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων ,προκειμένου να μελετά , να αναλύει ,να προτείνει λύσεις και να υποβάλει προτάσεις πάνω στα σύγχρονα προβλήματα , που αποτελούν μέρος του Εθελοντικού του έργο. Η γνώση Ξένων Γλωσσών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας με το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”.
Στόχος του Δικτύου είναι η υποβολή καινοτόμων και άρτιων ,επιστημονικά, προτάσεων ,η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Βρυξέλλες) , η διεκδίκηση και η υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων , μέσα σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας και προσφοράς απασχόλησης και αμοιβής μέσα από τα προγράμματα, σε νέους –και όχι μόνο- επιστήμονες, οι οποίοι ,δυστυχώς, πλήττονται από το φάσμα της ανεργίας. ήδη ,έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με Πανεπιστήμια της Ελλάδος ,αλλά και του Εξωτερικού

Τρόπος αμοιβής

Η απασχόληση όλων των ειδικών Επιστημόνων ,αλλά και των Επιστημονικών Επιτροπών ,όπως επίσης και ο τρόπος αμοιβής τους, θα καθορίζεται από μνημόνιο συνεργασίας ,έτσι ώστε ,η κάθε είδους μεθοδική και αποτελεσματική εργασία ,να αμοίβεται ,μέσα από την υλοποίηση των προγραμμάτων και κυρίως από Ευρωπαϊκούς πόρους ,που ,συνήθως και δυστυχώς ,παραμένουν αναξιοποίητοι.
Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» πιστεύει ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή προσφέρει ευκαιρίες ,αλλά και αμοιβές ,τόσο στους ειδικούς μελετητές ,όσο και σε όλους αυτούς που θα εργαστούν για την υλοποίηση των Προγραμμάτων ,μέσα σε μια Ευρώπη Ίσων Ευκαιριών και της προόδου .

Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»:Προσφορά στον Άνθρωπο ,στον Πολιτισμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σημειώνεται ότι το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι Δευτεροβάθμια Εθελοντική Οργάνωση(ΜΚΟ) , έχει έδρα τη Θεσσαλία(Ν.Λάρισας) και εκπροσωπεί εβδομήντα (70) Συλλόγους Ελασσονιτών από την επαρχία Ελασσόνας ,από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο . Υλοποιεί Συνέδρια, Ημερίδες ,Σεμινάρια ,Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα ,πολυήμερες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα ,συμμετέχει ενεργά στην Κοινωνική Διαβούλευση, συνεργάζεται με άλλα Δίκτυα , Πανεπιστήμια, Φορείς και ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών και υλοποιεί Συλλογικές δράσεις με τους Συλλόγους-Μέλη του για τον Άνθρωπο και τον Μέλλον του . Είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και θεωρείται ως Πρότυπο Καλής Πρακτικής.

Τρόπος επικοινωνίας
Η υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο E-Mail: info@diktioelassonas.gr , ενώ περισσότερες πληροφορίες και τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συνεργασίας και του -Βιογραφικού (CV) θα τα βρείτε στην Ιστοσελίδα του Δικτύου www.diktioelassonas.gr (Mobile: 6974-881944 Κ. Σκριάπας –Πρόεδρος και Ν. Γάτσας -Νομικός Σύμβουλος Δικτύου 69930-22597).
Προθεσμία Υποβολής εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 16 Φεβρουαρίου 2015

Add Comment