Φωτό: Γιάννης Μουκίδης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2011 ο Δήμος Ελασσόνας είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί να έχει από 25 έως 50 μέλη και αποτελείται από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των μελών του και δημότες, σε σχέση 3:1, οι οποίοι κληρώνονται από τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους.
Για το λόγο αυτό εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία ανταποκρίθηκαν 26 φορείς. Το ΔΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Ως μέλη της επιτροπής κληρώθηκαν και 9 δημότες.

Συγκροτήθηκε έτσι η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ελασσόνας η οποία αποτελείται από τους εξής φορείς και δημότες:

1. Φίλοι του Ολύμπου
2. Sarantaporo.gr-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
3. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Ελασσόνας
4. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
5. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Ελασσόνας
6. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας
7. Σύλλογος Απανταχού Σαρανταποριτών
8. Σύλλογος Μηχανικών και Τεχνικών Δήμου Ελασσόνας
9. Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία Θεσσαλίας
10. Εργατικό Κέντρο Ελασσόνας
11. Χιονοδρομικός Ορειβατικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σπαρμού “Ο ΟΛΥΜΠΟΣ”
12. Αθλητικός Σύλλογος Επαρχίας Ελασσόνας “ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ”
13. Πολιτιστικό Προξενείο -Πολιτιστικός Σύλλογος Ελασσόνας
14. Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας
15. ΑΕΝΟΛ Α.Ε.
16. Σωματείο Περιφερειακών Ταξί Ν. Λάρισας “Ο Αγιος Χριστόφορος”
17. Σύλλογος Ελασσονιτών Ν. Μαγνησίας – Μη Κυβερνητική Οργάνωση Πολιτισμού
18. Δίκτυο Περραιβία – Δευτεροβάθμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση
19. Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
20. Επιμελητήριο Λάρισας
21. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3oυ Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας
22. ΕΟΜ – faethon marathon
23. Σύλλογος Πολυτέκνων Ελασσόνας και Περιχώρων
24. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2oυ Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας
25. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1oυ Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας
26. Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας

Δημότες – μέλη:
1. Μπρούζας Ιωάννης
2. Μπατζογιάννης Αθανάσιος
3. Παπαγιάννης Ιωάννης
4. Σαράτσης Γεώργιος
5. Νούλα Μαρία
6. Σαμαρά Φανή
7. Ζιακούλης Σωτήριος
8. Μούτσιου Βασιλική
9. Γκουντρουμπή Αθανασία

Θέματα #Δήμος Ελασσόνας #Επιτροπή Διαβούλευσης #μέλη #πολίτες #συγκρότηση #φορείς