Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων περιόδου 2014-2015: Συμπληρωματικές αιτήσεις συμμετοχής ενδιαφερόμενων.

αμπέλια [1]

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 4598/131499/20-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται η διαδικασία συμπληρωματικών αιτήσεων από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Λάρισας για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων περιόδου 2014-2015. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2014 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο αναφερόμενο πρόγραμμα στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και στα κατά τόπους Τμήματα & Γραφεία.

Δηλώσεις συγκομιδής 2014

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ΄αριθμ. 3326/99721/1-8-2014 της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής, του Τμήματος Αμπέλου & Ξηρών Καρπών του Υπ. Α.Α.Τ., οι δηλώσεις συγκομιδής για το έτος 2014 υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr. Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής λήγει στις 30 Νοεμβρίου του 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα:
2413511170 – 171
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λάρισας
24910 22294
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Φαρσάλων
24920 22251
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Τυρνάβου
24930 29713
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ελασσόνας
24950 51484
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Συκουρίου
24950 41204
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πυργετού

Θέματα #αγροτική οικονομία #αμπελουργικές #Ελασσόνα #καλλιέργειες