Επιστροφή κτημάτων μέσω αναδασμού ζητούν ιδιοκτήτες!

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ «Η ΜΕΛΟΥΝΑ»
Του Γιάννη Μουκίδη

Έντονη κινητικότητα υπάρχει το τελευταίο διάστημα από μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού «ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΣΟΚ «Η ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ»(πρώην Ομαδικού Αμπελώνα), που διεκδικούν επιστροφή των κτημάτων τους μέσω αναδασμού, ενώ έχουν ζητήσει και την συνδρομή της δικαιοσύνης, προκειμένου να βρουν το δίκαιο τους.
[wpg_thumb]
Ο ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ «Η ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ»
Η λειτουργία του συγκεκριμένου Συνεταιρισμού ξεκίνησε το 1973 με έκταση 2.608 στρεμμάτων, που είχε να κάνει με ομαδική καλλιέργεια αμπελώνα και στη συνέχεια, μετά από επιδοτούμενη εκρίζωση(…στην αρχή μερική και αργότερα ολική) η παραπάνω έκταση καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια με ομαδικές καλλιέργειες, όπως καλαμπόκι, τεύτλα, σιτάρι, κ.ά.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια της λειτουργίας του Συνεταιρισμού, άρχισε το 2004 να διενεργείται υποχρεωτικός αναδασμός στην έκταση του, από την Διεύθυνση Τοπογραφικής της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας με αυτοτελή χαρτογράφηση και σύνταξη πίνακα ιδιοκτησιών και ιδιοκτητών, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του και να έχει γίνει η κύρωση του.
Όπως, τονίζουν στην «Ε» ιδιοκτήτες κτημάτων του πρώην Ομαδικού Αμπελώνα, παραμένει άγνωστο για ποιο λόγο αυτή η πολυδάπανη προσπάθεια του αναδασμού …δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι και σήμερα, ενώ υπενθυμίζουν πως η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού έχει λήξει στις 5 Απριλίου 2012, μετά από μη νόμιμη παράταση της. Από τότε ομάδα πλειοψηφίας μελών του Συνεταιρισμού διεκδικούν την επιστροφή των κτημάτων τους, χωρίς όμως ανταπόκριση και κάνουν λόγο για «σθεναρή άρνηση» από τις εκάστοτε διοικήσεις και μελών που τις απαρτίζουν.
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
Σε σχετική εκτενή ενημέρωση επισημαίνεται, ανάμεσα στα άλλα:
Επειδή η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού έληγε στις 5 Απριλίου 2012, συγκλήθηκε η Γ.Σ. των μελών του με θέμα, ανάμεσα στα άλλα, την παράταση της διάρκειας και την, για αυτό τον λόγο, τροποποίηση του καταστατικού του συνεταιρισμού, γενική συνέλευση που δεν είχε την απαιτούμενη(αυξημένη) απαρτία, αφού από τα 503 εγγεγραμμένα μέλη παραβρέθηκαν μόνο 63 μέλη, ενώ θα έπρεπε για να είναι έγκυρη η απόφαση να παρευρίσκονται τουλάχιστον 252 μέλη(τα μισά των εγγεγραμμένων). Έτσι, η απόφαση που αποφάσισε την παράταση για 2 χρόνια της χρονικής διάρκειας του συνεταιρισμού…ήταν άκυρη, για δε το λόγο αυτό απορρίφθηκε από το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας η αίτηση του συνεταιρισμού για τροποποίηση του καταστατικού του. Παρόλα αυτά και αφού πλέον δεν υπήρχε διοικητικό συμβούλιο…αφού είχε λήξει η χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού, ζητήθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας και διορίστηκε με σχετική διάταξη(10-10-2012) της κ. Προέδρου Πρωτοδικών Λάρισας προσωρινή(μεταβατική) διοίκηση του συνεταιρισμού με αρμοδιότητες να προβεί στην σύγκληση Γ.Σ. για να διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αιρετής διοίκησης, προκειμένου να διεκπεραιώσει τις επείγουσες και όσες υποθέσεις δεν γίνεται να αναβληθούν. Αλλά το Δ.Σ., αντί να προκηρύξει εκλογές, χωρίς να έχει αρμοδιότητα συγκάλεσε Γ.Σ. των μελών και πάλι με μοναδικό θέμα την παράταση της χρονικής διάρκειας του συνεταιρισμού, που και πάλι δεν είχε την απαιτούμενη απαρτία(παραβρέθηκαν μόνο 46 μέλη), και η απόφαση για παράταση της χρονικής διάρκειας του συνεταιρισμού για 2 έτη ήταν άκυρη.
Εδώ, θα πρέπει να τονιστεί ότι σε σχετική πρόσθετη παρέμβαση, που άσκησαν μέλη του συνεταιρισμού, η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας ακόμα δέχθηκε ότι δεν μπορεί πλέον, αφού έληξε στις 5 Απριλίου 2012 η χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού και δεν έχει νόμιμα ανανεωθεί – παραταθεί, να υπάρξει οποτεδήποτε τροποποίηση του καταστατικού – παράταση της χρονικής διάρκειας, ακόμα και αν υπάρξει πλέον η απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία, αφού η χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού έληξε οριστικά και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει αναβίωση του.
Πέρα από τα παραπάνω, κατόπιν αίτησης μελών του Συνεταιρισμού εκδόθηκε η 325/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με την οποία ακυρώθηκαν και οι 2 αποφάσεις της Γ.Σ. του Συνεταιρισμού(150/1-4-2012 και 152/4-11-2012), που αποφάσισαν(…έστω και μη νόμιμα, δηλαδή χωρίς την απαιτούμενη απαρτία), την χρονική παράταση του Συνεταιρισμού.
Έτσι πλέον η χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού έχει λήξει, τα δε μέλη του Δ.Σ., το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να φροντίσουν για την ολοκλήρωση των εργασιών του αναδασμού και την διανομή των κτημάτων των μελών, αφού αρμοδιότητα πλέον για περαιτέρω καλλιέργεια των κτημάτων των ιδιοκτητών δεν έχουν.

Πάντως, οι ιδιοκτήτες των κτημάτων είναι ξεκάθαροι στην «Ε»:
«Μετά από όλες αυτές τις δικαστικές αποφάσεις καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι υπεύθυνοι φορείς να πράξουν τα οφειλόμενα από αυτούς, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του τρέχοντος αναδασμού και να αποφευχθούν τυχόν διενέξεις ανάμεσα στα μέλη του συνεταιρισμού».
Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειωθεί και η πρόσφατη επίσκεψη των ενδιαφερομένων στον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, προκειμένου το όλο θέμα να «τρέξει» χωρίς άλλα εμπόδια.

Add Comment