ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Ανοικτό το ενδεχόµενο αλλαγών για σχολεία του δήµου Ελασσόνας

  ∆ιαβεβαιώσεις έδωσε σε εκπροσώπους συλλόγων γονέων η υφυπουργός Παιδείας Εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων των σχολείων της Α/βάθµιας…