ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου την ερχόμενη Τρίτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Σας καλούμε στη συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του…