Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα από τη Λαογραφική Ελασσόνας

Η Λαογραφική – Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας συμμετέχει σ’ ένα νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που έχει τίτλο «Πρεσβύτεροι και Νέοι ανακαλύπτουν την τέχνη της αφήγησης και των παραμυθιών» – “Seniors and Youths…