Με εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας συναντήθηκε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Παπαδόπουλος

Με εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συναντήθηκε σήμερα ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας κ.Νίκος Παπαδόπουλος Κατά την συνάντηση οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν απο τον βουλευτή να διαβιβάσει στο υπουργείο το αίτημά τους για περισσότερες αποσπάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης.
Ο βουλευτής αφού επισήμανε ότι η υλοποίηση αποσπάσεων και μεταθέσεων στην εκπαίδευση προϋποθέτει την ύπαρξη οργανικών και λειτουργικών κενών, δεσμεύθηκε να καταθέσει στο υπουργείο παιδείας τις παρακάτω προτάσεις, τις οποίες υιοθέτησαν και οι εκπαιδευτικοί στην συνάντηση:
α) Να προηγηθεί ο β΄κύκλος αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και στην συνέχεια να γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών.
β) Να υπάρξει η δυνατότητα μετακίνησης μονίμων εκπαιδευτικών από πλεονασματικές περιοχές σε περιοχές που είναι πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Add Comment