Με λιγότερα μόρια θα αιτηθούν στα τελευταία σχέδια οι Νέοι Αγρότες του 2017 λόγω καθυστέρησης οριστικής εγγραφής στον ΟΓΑ. Αυτό θα συμβεί, γιατί παρόλο που έχουν αιτηθεί εγγραφής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα. Ειδικότερα, αναρτήθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος που αναφέρει: «Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτημα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, οφείλουν να προσκομίσουν είτε αντίγραφο της αίτησής του, είτε έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήματος. Η βεβαίωση αυτή καλύπτει το κριτήριο επιλεξιμότητας, αλλά δεν έχει θέση βεβαίωσης μη οφειλής για τους σκοπούς της βαθμολόγησης του υποψηφίου».
Έτσι, παρόλο που μπορούν να συμμετέχουν στα Σχέδια Βελτίωσης με την κατάθεση βεβαίωσης αίτησης εγγραφής στον ΟΓΑ ή προσκομίζοντας την ίδια την αίτηση εγγραφής στον ΟΓΑ, εντούτοις δεν βαθμολογούνται, αφού δεν φαίνονται ασφαλιστικά ενήμεροι. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είχε αναφερθεί προ πολλού ότι θα λυθεί με επιτάχυνση των διαδικασιών εγγραφής αυτών στον ΟΓΑ, ωστόσο παραμένει άλυτο για του υποψηφίους αυτούς. Κατ’ αποτέλεσμα, το πλεονέκτημα που δίδεται σε αυτούς τους νέους αγρότες «μετριάζεται» από την απώλεια αυτών των μορίων. Παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις ότι το πρόβλημα θα λυθεί, δεν υπήρξε καμία απολύτως εξέλιξη και δίχως υπαιτιότητά τους οι νέοι αγρότες χάνουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ο βουλευτής Λάρισας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς πότε θα λυθεί το πρόβλημα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

1) ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πότε θα πάρουν επιτέλους ασφαλιστική ενημερότητα οι νέοι αγρότες;»

Με λιγότερα μόρια θα αιτηθούν στα τελευταία σχέδια οι Νέοι Αγρότες του 2017 λόγω καθυστέρησης οριστικής εγγραφής στον ΟΓΑ. Αυτό θα συμβεί, γιατί παρόλο που έχουν αιτηθεί εγγραφής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα. Ειδικότερα, αναρτήθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος που αναφέρει: «Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτημα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, οφείλουν να προσκομίσουν είτε αντίγραφο της αίτησής του, είτε έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήματος. Η βεβαίωση αυτή καλύπτει το κριτήριο επιλεξιμότητας, αλλά δεν έχει θέση βεβαίωσης μη οφειλής για τους σκοπούς της βαθμολόγησης του υποψηφίου».
Έτσι, παρόλο που μπορούν να συμμετέχουν στα Σχέδια Βελτίωσης με την κατάθεση βεβαίωσης αίτησης εγγραφής στον ΟΓΑ ή προσκομίζοντας την ίδια την αίτηση εγγραφής στον ΟΓΑ, εντούτοις δεν βαθμολογούνται, αφού δεν φαίνονται ασφαλιστικά ενήμεροι. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είχε αναφερθεί προ πολλού ότι θα λυθεί με επιτάχυνση των διαδικασιών εγγραφής αυτών στον ΟΓΑ, ωστόσο παραμένει άλυτο για του υποψηφίους αυτούς. Κατ’ αποτέλεσμα, το πλεονέκτημα που δίδεται σε αυτούς τους νέους αγρότες «μετριάζεται» από την απώλεια αυτών των μορίων.  

Επειδή δίχως υπαιτιότητά τους οι νέοι αγρότες χάνουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα,

Επειδή, παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις ότι το πρόβλημα θα λυθεί, δεν υπήρξε καμία απολύτως εξέλιξη,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Πότε θα λυθεί το πρόβλημα;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας

Θέματα #ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ #ΔΗΣΥ #ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ #Μπαργιώτας #νέοι αγρότες