«Δήλωση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας για το άρθρο 14 του σ/ν Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις, που αφορά στο υπαίθριο εμπόριο»

Με το άρθρο 14 του νομοσχεδίου «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις» το οποίο ψηφίστηκε χθες στην Βουλή, προωθούνται σημαντικές αλλαγές που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο. Συγκεκριμένα:

Ορίζεται ότι (αντικατάσταση άρθρου 24 του ν. 4497/2017), επιτρέπεται η αναπλήρωση του αδειούχου πωλητή υπαίθριου εμπορίου μόνο από το σύζυγο και από συγγενείς, εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, λόγω αδυναμίας του αδειούχου εξαιτίας αναπηρίας τουλάχιστον 50%, βάσει βεβαίωσης που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.
Το δεύτερο και πολύ σημαντικό σημείο του άρθρου (αντικατάσταση άρθρου 59 του ν. 4497/2017), είναι ότι με το ψηφισθέν νομοσχέδιο δίνεται παράταση στους πωλητές των λαϊκών αγορών και στους πωλητές πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, για να ανανεώσουν τις ληφθείσες άδειές τους (σύμφωνα με το ν. 4264/2014) μέχρι της 15 Ιανουαρίου 2019.
Ακόμη, δίνεται αναδρομική ισχύς στην παρούσα διάταξη, ώστε να ισχύσει από 13 Νοεμβρίου 2017.
με τη νέα διάταξη (στο άρθρο 14) διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από την λήξη ισχύος της άδειας του παραγωγού, δεν απαιτείται να τηρηθεί η διαδικασία έκδοσης νέας άδειας, εάν στο διάστημα αυτό ο παραγωγός υποβάλλει αίτημα για ανανέωση. Οπότε με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά, ο παραγωγός διευκολύνεται και δεν χάνει τη θέση του.

Τέλος, το νομοσχέδιο αναφέρεται στο δικαίωμα που δίνεται στα Άτομα με Αναπηρία να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο ακόμα και μετά τη λήψη σύνταξης λόγω αναπηρίας. Η ρύθμιση αυτή είναι πολύ σημαντική για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, καθώς γνωρίζουμε όλοι ότι πολλοί από αυτούς χρειάζεται να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της αναπηρίας τους. Ωστόσο, στη διάταξη διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση παραμένει ως προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας η μη λήψη σύνταξης λόγω γήρατος.
Είναι λοιπόν εμφανές ότι προχωρήσαμε άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις σε διορθώσεις, επικαιροποιήσεις και βελτιώσεις, σε πολλές εκκρεμότητες σχετικά με το Νόμο του 4497 για τις λαϊκές αγορές, παρόλο που είναι ένας σχετικά πρόσφατος Νόμος (του 2017).

Θέματα #βουλευτής #Νίκος Παπαδόπουλος #ΣΥΡΙΖΑ #ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ