Λύση στο πρόβλημα νερού των Αμπελίων Βερδικούσιας – Γιατί “αγνόησε” ο Αγοραστός τη Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας;

Την κατασκευή δεξαμενής και αγωγού ύδρευσης στην περιοχή των Αμπελίων Βερδικούσιας ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός κατά την υπογραφή της σύμβασης με τους αναδόχους του έργου.
Προβληματίζει ωστόσο η απουσία εκπροσώπου του Δήμου Ελασσόνας και συγκεκριμένα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης (ΔΕΥΑΕΛ) από την ανακοίνωση του έργου, αφού η ύδρευση στο Δήμο Ελασσόνας είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΕΛ.
Έτσι, το έργο μπορεί να χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όμως είναι ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΕΛ και όφειλε τουλάχιστον ένας εκπρόσωπός της να είναι παρών στην υπογραφή της σύμβασης.
Αλλά ακόμη και αν θεωρηθεί ότι η υπογραφή της σύμβασης είναι μία τυπική γραφειοκρατική διαδικασία, η ανακοίνωση του Περιφερειάρχη δείχνει μάλλον να “αγνοεί” τον κύριο του έργου, αφού καμία αναφορά δε γίνεται στο Δήμο Ελασσόνας. Γιατί άραγε;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:

Λύνει το πρόβλημα της ύδρευσης στους οικισμούς Αμπέλια και Βαρκό Βερδικούσιας η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός: «Με ένα ουσιαστικ΄έργο δίνουμε λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα»

Λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το πόσιμο νερό στους οικισμούς Αμπέλια και Βαρκό της Βερδικούσιας δίνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την σύμβαση κατασκευής του έργου που διευθετεί το ζήτημα αυτό. Συγκεκριμένα πρόκειται να κατασκευαστούν δεξαμενή και αγωγός ύδρευσης για την μεταφορά επαρκούς και ποιοτικού νερού στους παραπάνω οικισμούς.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Πρόκειται για ένα ουσιαστικό και χρήσιμο έργο το οποίο δίνει λύση στο πρόβλημα της ακαταλληλότητας του νερού στους οικισμούς Αμπέλια και Βαρκό. Στόχος μας ως Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η κατασκευή έργων που συμβάλλουν στην εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας νερού για τους συνανθρώπους μας και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λόγω της ακαταλληλότητας του νερού στις υδρευτικές γεωτρήσεις στους οικισμούς Αμπέλια και Βαρκό Βερδικούσιας είναι άμεση η ανάγκη για εύρεση λύσης και αποκατάσταση της ύδρευσης των δύο κοινοτήτων. Η πλέον ενδεδειγμένη λύση είναι η κατασκευή αγωγού για την αξιοποίηση υπάρχουσας γεώτρησης στη θέση ¨Βαλιμάρα¨ και αυτό για τους εξής λόγους:
Η εν λόγω γεώτρηση είναι ηλεκτροδοτημένη και εξοπλισμένη με αντλητικό συγκρότημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το νερό της, έχει ελεγχθεί και είναι κατάλληλο για ύδρευση. Βρίσκεται κοντά στην γεώτρηση στη θέση ¨Καφές¨ από την οποία υδρεύεται σήμερα ο οικισμός του Βαρκού και από την οποία υδρεύονταν παλιότερα και τα Αμπέλια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν αγωγοί που μπορούν να μεταφέρουν το νερό στις δεξαμενές και των δύο οικισμών. Επίσης το Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα της γεώτρησης στη θέση ¨Καφές¨ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενδιάμεση άντληση.
Για την αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση ¨Βαλιμάρα¨ θα γίνει προμήθεια αγωγού ύδρευσης από σωλήνες PVC διαμέτρου Φ110/10atm, μήκους 1.500 μέτρων και όλων τα απαραίτητων μικροϋλικών συνδέσεως, ο οποίος θα τοποθετηθεί σε όρυγμα βάθους 1,20 μέτρων και πλάτους 0,80 μέτρων μέχρι την γεώτρηση ¨Καφές¨, με ευθύνη της ΔΕΥΑ Ελασσόνας.

Έπειτα από την κατασκευή αγωγού για την αξιοποίηση της υπάρχουσας γεώτρησης στη θέση ¨Βαλιμάρα¨, θα γίνει προμήθεια δεξαμενής ενδιάμεσης άντλησης στην γεώτρηση στη θέση ¨Καφές¨ από την οποία υδρεύεται σήμερα ο οικισμός του Βαρκού και από την οποία υδρεύονταν παλιότερα και τα Αμπέλια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν αγωγοί που μπορούν να μεταφέρουν το νερό στις δεξαμενές και των δύο οικισμών .
Για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να γίνει οι εξής προμήθεια:
1. Προκατασκευασμένη μεταλλική δεξαμενή ύδρευσης χωρητικότητας 12 m3
2. Δύο συστήματα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή
3. Υδροχιτώνιο  in line τοποθέτησης επί καταθλιπτικού αγωγού για αύξηση πίεσης δικτύου
4. Βαλβίδα ελέγχου στάθμης DN 80

Add Comment