ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΣΠΑΡΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ἐν Ὀλύμπῳ τῇ 5/2/2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Κάνουμε γνωστό ὅτι τήν 9η τοῦ μηνός Φεβρουαρίου (ἀπό μεταθέσεως λόγω Ψυχοσσαβάτου), πανηγυρίζει τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁ­γί­ου Χαραλάμπους τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου.
Τό πρό­γραμ­μα τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν ἔ­χει ὡς ἑ­ξῆς:

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ὥ­ρα 5.00 μ.μ. Πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ὥ­ρα 7.30 π.μ. Ὄρ­θρος καί πα­νη­γυ­ρι­κή Ἀρχιερατική Θεία Λει­τουρ­γί­α.

Θέματα #ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ #Μητρόπολη Ελασσόνας #Μονή Σπαρμού #ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ