Κινητοποιεί το Σταθάκη ο Κατσιαντώνης για “καθαρό” νερό στη Δολίχη

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ξεκινά τις ενέργειες άμεσης επίλυσης στο θέμα του νερού της Δολίχης, με ελέγχους και νέες γεωτρήσεις, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την επείγουσα παρέμβαση του Βουλευτή Λάρισας της Ένωσης Κεντρώων, Γιώργου Κατσιαντώνη που στην ερώτησή του προς το Γιώργο Σταθάκη, επισήμαινε τις τιμές των νιτρικών που σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια.
“Στη Δολίχη έχουν καταγραφεί μετρήσεις νιτρικών από 51 έως 84 mg την ώρα που στην Ελληνική Νομοθεσία , η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή συγκέντρωσης των νιτρικών στο πόσιμο νερό ορίζεται στα 50mg/lt, ενώ ενδεικτικό του πόσο βλαπτικά είναι για τον άνθρωπο, αποτελεί το γεγονός ότι σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ακόμη αυστηρότερα όρια, στις δε ΗΠΑ το όριο είναι μόλις 10mg/lt”.
Συμφωνεί με τις επισημάνσεις του Γιώργου Κατσιαντώνη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και οριοθετεί μέσα από την απάντηση του στο Βουλευτή Λάρισας., το Σχέδιο Δράσης το οποίο όπως λέει χαρακτηριστικά “θα αποσκοπεί στην εξειδίκευση και την υλοποίηση μέτρων, για τη μείωση της ρύπανσης των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.
Η κινητοποίηση του Γιώργου Κατσιαντώνη, μέσα από τη “φωνή” ανησυχίας των κατοίκων της Δολίχης. επιτάχυνε τις διαδικασίες των αρμόδιων υπηρεσιών, που προχωρούν σε δειγματοληψίες σε γεωτρήσεις προκειμένου να βρεθεί νερό καλής ποιότητας που θα διασφαλίζει την υγεία των πολιτών. Ήδη σε σχετικά έγγραφα που εστάλησαν στον Βουλευτή Λάρισας επισημαίνονται οι υψηλές συγκεντρώσεις σε νιτρικά, και η ανόρυξη νέας γεώτρησης στην περιοχή καθώς και η κατασκευή δεξαμενής που θα τροφοδοτούν το δίκτυο ύδρευσης με “καθαρό” νερό.

Η απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Γιώργο Κατσιαντώνη έχει ως εξής:

Add Comment