Ελασσόνα 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας .
Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας ιδρύθηκε το 1994, είναι ένας θεσμός από τον οποίο διεκδικούμαι τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, προβάλουμε τα προβλήματά μας, συμμετέχοντας στις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, επιστημονικές και άλλες εξελίξεις, καταθέτοντας προτάσεις επί όλων των θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα της πόλης μας και όχι μόνον.
Ο χαρακτήρας αυτός θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά και να ενισχυθεί, ώστε να εξελίσσεται διαρκώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών και με μόνο στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις μέλη μας.
Για το λόγο αυτό, σας καλώ όλους να συμμετέχετε μαζικά στις Εκλογές, να επιλέξετε και να στηρίξετε με την ψήφο σας τους υποψήφιους συναδέλφους μας, ώστε να δυναμώσουμε την παρουσία μας και να μεταμορφώσουμε όλοι μαζί τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας σε ένα ακόμη πιο ζωντανό κύτταρο – εργαλείο υποστήριξης, ενημέρωσης και προστασίας των συμφερόντων των επιχειρήσεών μας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον παρεμβατικό του χαρακτήρα.

Με ιδιαίτερη τιμή

Οικονόμου Δημήτριος

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας

Υποψήφιος με τον συνδυασμό Ανεξάρτητη Κίνηση Επαγγελματιών Ελασσόνας