Εισήγηση στην 7η Πανθεσσαλική Συνάντηση βιοκαλλιεργητών στις 3-9-2016 στην Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου στην Ανατολή Αγιάς

14495461_1808051719441426_5417513349113853199_n-720x320

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ CETA, ΤΤΙΡ, TISA

Οι διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία Ευρωπαικής Ενωσης-Καναδά CETA (που είναι η δίδυμη αδελφή τής TTIP EE-HΠΑ) βρίσκονται σε τελικό και κρίσιμο στάδιο.
Σύμφωνα με την φετινή μελέτη 13 σημαντικότερων συνεργαζόμενων κοινωνικών οργανώσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων της Ευρώπης (via Campesina, Αttac, war or want, Νature friends, Institute for agricultural trade policy, κα) αν εφαρμοστεί η συμφωνία οι επιπτώσεις θα είναι καθοριστικές για το μέλλον της διατροφικής ασφάλειας, του περιβάλλοντος, των δημόσιων αγαθών και της δημοκρατίας στην Ευρώπη.
A)Ως προς την διατροφική και περιβαλλοντική ασφάλεια και την παραγωγική βάση της Ευρώπης, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ επιχειρούν την κατάργηση της Ευρωπαικής κοινοτικής αρχής της προφύλαξης έχοντας χαμηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές παραγωγής, σήμανσης και ελέγχου ως προς τα Γενετικά τροποποιημένα προιόντα και τρόφιμα, ως προς την χρήση παρασιτοκτόνων, χρωστικών και χημικών ουσιών, χλωριωμένων κοτόπουλων και ως προς την χρήση ορμονών στην διατροφή ζώων. Επιπλέον αυτών από τα βιολογικά και τα 101 ΠΟΠ –ΠΓΕ προιόντα και 33 κρασιά ονομασίας προέλευσης, ήτοι 134 συνολικά της χώρας μας, μόνο τα 21 ΠΟΠ-ΠΓΕ διαπραγματεύεται για μέτρα προστασίας τους η Ευρωπαική Επιτροπή στα πλαίσια των επιχειρούμενων διεθνών εμπορικών συμφωνιών ΤΤΙΡ και CETA. Συνολικά η Ευρωπαική Επιτροπή διαπραγματεύεται στην CETA για μέτρα προστασίας μόνο το 10% των ΠΟΠ-ΠΓΕ προιόντων της ΕΕ. Η επιχειρούμενη συμφωνία ΕΕ- Kαναδά επιτρέπει την συνέχιση της παραγωγής και εμπορίας απομιμήσεων φέτας από αγελαδινό γάλα, ενώ 55 γερουσιαστές των ΗΠΑ ζήτησαν από την Κυβέρνησή τους να καταργηθεί στα πλαίσια της ΤΤΙΡ η προστασία των Ευρωπαικών ΠΟΠ τυριών συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της Φέτας.
B)Οι επιπτώσεις θα είναι δυσμενείς ως προς την βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των ευρωπαικών αγροτικών προιόντων και τροφίμων των οποίων οι αγρότες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των τροφίμων δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν σε τιμές και κόστος τα παραγόμενα από βιομηχανοποιημένες φάρμες και καθετοποιημένες επιχειρήσεις μεταποίησης χαμηλότερων ποιοτικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προδιαγραφών των ΗΠΑ και του Καναδά. Επιπλέον μέσω των επιχειρούμενων συμφωνιών θα εμποδίζουν την αναθεώρηση της ΚΑΠ σε παραγωγική, περιβαλλοντική και κοινωνική κατεύθυνση και δεν επιτρέπουν την στήριξη τοπικών βιώσιμων παραγωγικών συστημάτων με προώθηση της οικοτεχνίας, των τοπικών αγορών και των ομάδων παραγωγών, συλλογικοτήτων και θεσμών της αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας.
Η CETA, η TTIP και η TISA ανοίγουν τον δρόμο σε πλήρη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών σε 23 στρατηγικούς τομείς, όπως το νερό, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, υγεία, επικοινωνίες, μεταφορές, ενέργεια, κα Επιχειρούν επίσης την απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Επιχειρούν μέσω νέων μορφών ιδιωτικής επιδιαιτησίας (ISDS) να μπορούν οι Πολυεθνικές Εταιρείες να προσφεύγουν κατά μέτρων των κρατών που εμποδίζουν την κερδοσκοπία τους.
Oλα τα παραπάνω αν εφαρμοστούν θα επιφέρουν καίριο πλήγμα στην βιοποικιλότητα, στην δημοκρατία και στην βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών της Ευρώπης.
Λόγω της ανάπτυξης του κινήματος φορέων και πολιτών, 2000 Δήμοι και δεκάδες Περιφέρειες της Ευρώπης (40 Δήμοι και 3 Περιφέρειες έως τώρα στην χώρα μας) κήρυξαν τις περιοχές τους ελεύθερες από τις επιχειρούμενες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες TTIP, CETA, TISA και μαζί με Πανευρωπαικές κινητοποιήσεις κοινωνικών φορέων και πολιτών πέτυχαν την πρώτη νίκη της αναγνώρισης από την Ευρωπαική Επιτροπή ότι οι ως άνω εμπορικές συμφωνίες είναι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της συνθήκης της Λισαβόνας της ΕΕ, μικτής αρμοδιότητας Ευρωπαικής Επιτροπής, Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών κοινοβουλίων των 28 κρατών μελών της ΕΕ.
Παράλληλα η Ευρωπαική Επιτροπή εισηγείται στο Ευρωπαικό Συμβούλιο που θα γίνει στις 22-9-2016 στην Μπρατισλάβα και στις 18-10-2016 στις βρυξέλλες την προσωρινή άμεση εφαρμογή της CETA (ΕΕ- Kαναδά)
Εως τέλος του έτους 2016 θα πρέπει να πάρουν θέση το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια των 27 κρατών μελών της ΕΕ για την CETA και γιαυτό είναι σημαντικό το κίνημα – Δίκτυο των 80 φορέων και πολιτών που δραστηριοποιείται στην χώρα μας να διευρυνθεί με την ενεργή συμμετοχή των παραγωγικών, κοινωνικών και αυτοδιοικητικών φορέων της χώρας και της Περιφέρειας, ασκώντας πίεση στην Κυβέρνηση, στην ΕΕ και στο σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Ελληνικής βουλής και Ευρωβουλής, ώστε να μην εγκριθούν.

Του Γιώργου Εμμανουήλ – μέλους του Δικτύου φορέων και Πολιτών της Θεσσαλίας κατά της ΤΤΙΡ, CETA, TISA