Γ. Κατσιαντώνης: “Προστατεύστε τις περιουσίες των αγροτών”

Κατσιαντώνης-Μεγαλομύστακας- Γεωργιάδης :” Προστατεύστε τις περιουσίες των αγροτών-Προσλάβετε άμεσα αγροφύλακες”

%ce%b5%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-800x600

Την άμεση πρόσληψη αγροφυλάκων που συνιστούν ασφάλεια για τους αγρότες και τις περιουσίες τους ζητούν με κοινή ερώτηση τους προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, οι βουλευτές Λάρισας,Α’ Αθηνών και Σερρών, Γιώργος Κατσιαντώνης, Αναστάσιος Μεγαλομύστακας και Μάριος Γεωργιάδης, της Ένωσης Κεντρώων.
΄”Οι αγροφύλακες αποτελούσαν πάντοτε άγρυπνους φρουρούς για τους αγρότες” τονίζουν οι τρεις βουλευτές της Ένωσης Κεντρώων, που αξιώνουν από τους δύο Υπουργούς να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη τους, ώστε να μη μείνει κανένα σημείο της Ελλάδας ακάλυπτο σε φαινόμενα λαθροθηρίας, λαθροϋλοτομίας, και υποκλοπής γεωργικών προϊόντων.
Η ερώτηση έχει ως εξής:
Ο θεσμός της Αγροφυλακής, απασχολούσε σοβαρά τις αρχαίες ελληνικές πολιτείες.
Στο Ρωμαϊκό και Βυζαντινό Δίκαιο απαντώνται αναφορές,από τις οποίες προκύπτει ότι η Αγροφυλακή απασχολούσε τους νομοθέτες σε σχέση με συναφή με το θεσμό διοικητικά θέματα εκείνων των χρόνων.
Η Αγροφυλακή ως υπηρεσία του κράτους, οργανώθηκε με διάταγμα στις 31 Δεκεμβρίου 1836.
Από τότε και μέχρι σήμερα, ο συγκεκριμένος θεσμός, με αλλεπάλληλους νόμους, έχει συσταθεί, ανασυσταθεί και τελικά καταργηθεί, έχοντας ως συνέπεια την αλματώδη αύξηση των αγροζημιών και των κλοπών γεωργικών προϊόντων και μηχανημάτων, με αποτέλεσμα, πλέον της απαξίωσης των ιδιοκτησιών των αγροτών, λόγω της προσβολής του δικαιώματος της ιδιοκτησίας τους, την εξακολουθούμενη μείωση του εισοδήματός τους, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία του αγροτικού τομέα της Χώρας.
Επειδή κύριο και βασικό μέλημα της Πολιτείας είναι να διασφαλίζει υγιείς και αξιόπιστες μεθόδους και συνθήκες ανάπτυξης, προκειμένου η Χώρα να αναπτύξει τον πρωτογενή τομέα και να αξιοποιήσει τον πλούτο των αγροτικών προϊόντων της, οφείλει να λαμβάνει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.
Τούτο, θα επιτευχθεί από την άμεση επαναλειτουργία του σώματος της Αγροφυλακής, η θεσμοθέτηση του οποίου θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων στην Ελληνική ύπαιθρο, όπως της λαθροθηρίας, της παράνομης υλοτομίας, της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης τοξικών αποβλήτων.Επιπλέον, στα άμεσα αποτελέσματα που θα προκύψουν, προφανώς θα αντισταθμιστεί η ασφαλής προστασία και φύλαξη των αγροτικών περιοχών που δεν βρίσκονται κοντά σε αστυνομικούς σταθμούς, ενώ δεν πρέπει να παραβλέψουμε και το ευρύ κοινωνικό όφελος μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές της Χώρας.
Άλλωστε, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ.Ιωάννης Τσιρώνης,σε πρόσφατες δηλώσεις του, που έγιναν στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για το κυνήγι, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα επανασύστασης του θεσμού των αγροφυλάκων,τόνισε ότι οι πόροι που απαιτούνται γι’ αυτήν την ενέργεια θα μπορούσαν να καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο ή από τα έσοδα από τις άδειες κυνηγιού,που φτάνουν τα 15 με 20 εκατ.ευρώ.
Βάσει των ανωτέρω,ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί:
• Προτίθεστε να προχωρήσετε στην άμεση πρόσληψη αγροφυλάκων, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η αγροτική ασφάλεια, ώστε να μη μείνει κανένα σημείο της Ελλάδας ακάλυπτο σε φαινόμενα λαθροθηρίας, λαθροϋλοτομίας, και υποκλοπής γεωργικών προϊόντων;
• Σκοπεύετε να θεσπίσετε ειδικούς νόμους που να ρυθμίζουν κατά κατηγορίες τα αγροτικά αδικήματα,ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες;
• Προτίθεστε να ενεργήσετε άμεσα μέσω αναλογιστικής μελέτης το συνολικό ζήτημα, ιδίως ως προς το απαιτούμενο προσωπικό σε συνάρτηση με τις κατά περίπτωση ανάγκες ανά Περιφέρεια, ακόμη και μέσω ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα – κοινοτικά Προγράμματα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (μέσω ΕΣΠΑ – ΠΑΑ, Πράσινο Ταμείο κλπ)?

Add Comment