Δημαρχείο Ελασσόνας

Στην πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών σε Ελασσόνα, Λιβάδι, Κρανέα και Βερδικούσια στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» προχωρά ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας. Το προσωπικό θα εργαστεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 2 μηνών). Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν: (2) Νηπιαγωγοί Π.Ε, (2) Βρεφονηπιοκόμοι Τ.Ε και (4) Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού στην Τσαριτσάνη στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας (τηλέφωνα 24930-81202-24930-81004) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε(5)εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της. Σπεύσατε…

Τ.Π.

Πηγή: http://www.kosmoslarissa.gr

Θέματα #Δήμος Ελασσόνας #ΟΚΠΑΠΔΕ #παιδικοί σταθμοί #προσλήψεις