ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Η ιστοσελίδα μας θα προβάλλει το κοινωνικό μήνυμα προστασίας από πυρκαγιές στην αρχική της σελίδα μέχρι το τέλος Αυγούστου 2016.

Οφείλουμε όλοι να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες και να συμμετέχουμε ενεργά στην πρόληψη των πυρκαγιών.

Καλό καλοκαίρι …χωρίς πυρκαγιές!

Θέματα #βίντεο #μήνυμα #πολιτική προστασία #πυρκαγιές